Analiz Nedir?

Analiz nedir

Analiz,  işletmenin ana hatları ile genel işleyişini   problemli alanlarını ve bu alanlarla ilgili çözüm önerilerini ortaya çıkaracak bir çalışmadır. Analiz ilgili bölüm yetkilileri ve personelleri ile görüşülerek yapılır. Mevcut işleyen sistem ile ilgili mümkün olduğu kadar bilgi ve doküman alınır.

Yapılan analiz ile yazılım ürününün işletmeye maksimum fayda sağlayacak modellemesi ve varsa ihtiyaç geliştirilmesi yapılır.

yazılımın verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak için yapılan,

Bu görüşmelerde ilgili bölüm personeli ve yetkililerinin görüşleri alınarak mevcut durum değerlendirilmesi yapılır. Yaşanan problemler ve bu problemlere çözüm önerileri kayıt altına alınarak bütün bilgilerin harmanlanabilmesi için bir çalışma yapılır.

Neden Analiz Yapıyoruz?

Analiz, İradenin (firma sahibi) yetenekleri ile büyüyen gelişen firmaların, iş hacimlerinin (müşteri sayısı, tedarikçi sayısı, gider kalem sayısı ve tutarları vb.)  artması ile iradenin firma süreçlerini kontrol etme ve yönetme hâkimiyeti

Yazılımzamanla azalmaktadır. Hâkimiyetin azalması ile firmaya zarar veren problemlerin fark edilmesi zaman alıyor. Bu problemler fark edildiğinde ya şirkete büyük yaralar açmış oluyor ya da durumun kurtarılması için çok büyük emek harcanması gerekmektedir.

İradenin kendi yetenekleriyle büyümekte olan firmalarda oluşan düğüm noktalarının (stok yönetim problemleri, personel yönetim problemleri, tahsilat ve ödeme yönetimi problemleri v.) tespit edilmesi gerekmektedir. Bu düğüm noktalarının çözülmesi için önerilebilecek çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi için şirket bünyesinde analiz çalışması yapılır.

Analiz Ne Sağlar?

Yazılım analizE-Yaz yetkilileri tarından yapılan analiz çalışması ücretsizdir. Bu çalışma işletmenize dışarıdan tecrübeli, farklı bir gözle bakılmasını sağlar. Böylece firma içerisinden göremediğiniz fakat

dışarıdan bariz bir şekilde belli olan düğüm noktaları tespit edilmiş olunur. Çözüm noktasında daha önce aynı sorunlarla karşılaşmış firmaların sorunlarının nasıl çözüme ulaştırıldığının bilgisine sahip olma şansı yakalanır. Yaşanan sorunlara farklı bir noktadan çözüm önerileriyle tanışılmış olunur.

Bu nedenlerdendir ki E-Yaz olarak firmanızda ücretsiz olarak sağlanan analiz çalışmasının yapılmasının sizlere tahmin edeceğinizden daha faydalı bir adım olacağına inanıyoruz.