Danışmanlık

Özellikle mevcut yazılımların firmalarda verimli şekilde kullanılmasına yönelik firmalara kurulum sonrası Danışmanlık ve eğitim hizmetleri de vermektedir.
KOBİ ve Büyük Firmalarda iş ortağımız olan ANKA Danışma Grubu Firmamızın kapsamlı analizleri sonucu elde edilen veriler doğrultusunda ilgili kurumun, mevcut yazılımların en uygun ve verimli şekilde konumlandırılması ile birlikte, Kurumda yapılan ön analiz çalışmasına göre Özel yazılım ve bilgi otomasyon sistemleri de bem tarafından özel olarak geliştirilmektedir.
Bem hizmet konusundaki çalışmalarını verimli kılmak için hizmetlerini üç kategori altında vermektedir.

  • Satış Öncesi Danışmanlık hizmetleri
  • Projeyi Uygulama aşamasındaki hizmetler
  • Satış ve Kurulum sonrası verilen hizmetler
  • Satış Öncesi Hizmetler

Bem Müşteri adayı ve Müşterisi olan firmalarda doğru yazılımlarını konumlandırmak ve firmanın verimliliğine katkı sağlayacak çözüm ve hizmetleri sunmak için özel çalışmalar yapmaktadır. Firma görüşmelerine gelen satış ekibi, Müşteri Öne Analiz ve Teklif Dosasında tüm detayları açıklanan bir dosyayı görüşme yaptığı firma yetkilisine sunar. İlgili firmadan bu dosyada yer alan ve firmanın mevcut iş süreçlerini tanımlayan bilgileri alır. Firmaya E-yazın çalışma sistemi ve metodolojisi hakkin da özet bilgiler verir.
Bu çalışmalar;

  1. Ön Analiz Çalışması
  2. Ön Analiz Raporu
  3. Proje Teklifi ve Süresi konu başlıklarını kapsar.

Danışmanlık

1-Ön Analiz Çalışması
Bem ön analiz bilgilerini elde etmek için firma yetkilileri ile yapılan ön görüşmeler sırasında Müşteri Öne Analiz ve Teklif Dosasında yer alan bilgileri müşteri ile paylaşır. Ön anlaşma sağlanan firmalara alanında uzman danışman ekibimiz ile standartları bem tarafından belirlenmiş çerçevede yerinde çalışmalar yapılır. Firmanın iş süreçleri konusunda elde edilen veriler, bem uzmanları, sistem uzmanları ve danışmanları tarafından bir takım değerlendirmelere tabi tutulur. Bu değerlendirmeler sonucu firmanın gerçek ihtiyacı belirlenip firmaya bu konuda bir ön çalışma planı sunulur.
2 -Ön Analiz Raporu
Ön analiz çalışması ile elde edilen bilgileri bem uzmanları tarafından rapor haline getirilir. Bu raporda firmanın gerçek anlamada hangi yazılıma ihtiyacının olduğu tespit edinilir. Eğer Mevcut yazılımlarımıza ek firma için özel yazılım geliştirilmesi söz konusu ise hizmet mutabakat Teklif mektubunda yazılım geliştirme hizmeti için de teklif sunulur.
Bu Rapordaki bilgiler firma yetkilileri tarafına kısa bir toplantı ile sunulur. Gerekli değerlendirmeler ve açıklamalar yapılır. Firma ile anlaşma sağlanması konusunda mutabık kalınırsa ilgili projenin teklifi için bem tarafında çalışma başlatılır.
3-Proje Teklifi ve süresi
Firma için yapılan ön analiz çalışmaları dikkate alınarak firmanın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda en uygun yazılımlar ile hizmetlerin teklifi hazırlanır. Aynı teklifte ilgili projenin ne kadar zamanda yapılacağı planlaması da çıkarılır. Yapılacak çalışmanın bütçesi de belirlenerek teklif olarak firmaya sunulur. Verilen teklif üstünde mutabık kalınırsa iki firma arasında satış sözleşmesi imzalanıp bir sonraki adım olan Projeyi Uygulama/ Devreye Alma Hizmetleri çalışmaları başlatılır.