E Fatura

e fatura ve E-Yaz Yazılım entegrasyonu

e fatura, Gelir İdaresi Başkanlığının “Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.” şeklinde açıkladığı elektronik fatura türüdür. E fatura yeni bir belge gibi görülmemelidir. E fatura mükellefleri, bu güne kadar kullanılan kağıt fatura yerine bu fatura türünü kullanacaklardır.

e-fatura

e-fatura

E fatura mükellefiyet şartları;

  • 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ve bu firmalardan 2011 yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25.000.000 (yirmi beş milyon) TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olmak,
  • 06/06/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bu firmalardan 2011 yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olmaktır.

E fatura mükellefi olunduktan sonra kullanılması zorunlu bir belgedir. E fatura 3 farklı şekilde kullanılabilmektedir.

  • GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) portalı üzerinden
  • Özel Entegratör firmalar portalı üzerinden
  • Kullanılan ERP, Ticari yazılım, Muhasebe programı entegrasyonu ile

E Fatura ‘nın GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) portalı üzerinden yapılması

GİB portalı üzerinden yapılan işlemler tamamen manuel olarak yapılmaktadır.

Manuel yapılacak işlemlerin işletmelere oluşturduğu birden fazla olumsuz etken vardır. Bunların başlıcaları;

  • mükerrer kayıt tehlikesi (gönderilen fatura kontrolleri yapılması güçleştiğinden gönderimi yapılmış fatura yeniden düzenlenip tekrar gönderilebilir),
  • hatalı fatura oluşturulması (verilerin manuel girilmesinden kaynaklı yapılabilecek yazım hataları, yanlış cari seçilmesi, hatalı tutar yazımı vb.),
  • ekstra iş gücü gerekliliği (her fatura girişinde bilgilerin tekrar tekrar girilmesi gerekliliği),
  • manuel yedekleme gerekliliği (GİB belirli periyotlarla portalda bulunan faturaların silmektedir. Faturalar silinmeden önce manuel olarak yedek alınmak zorunda ve saklanmak zorundadır.)

E Fatura ‘nın Özel Entegratör firmalar üzerinden yapılması

Özel Entegratör firmalar, GİB ‘in (Gelir İdaresi Başkanlı) onay verdiği ve e fatura ile ilgili tüm süreçleri yürütmeye yetkili firmalardır. Özel entegratör firmaların da GİB gibi kendilerine ait portalları bulunmaktadır. İşlemlerin Özel entegratörlerin portalları üzerinden yapılmasının, GİB portalı üzerinden yapılmasına göre birçok avantajı vardır. Özellikle GİB portalının dezavanjlarından en önemlisi olan yedek alma ve yedekleme probleminin önüne geçmektedir. Ancak belirli alanlar kısmen de olsa manuel olarak yürütülmektedir.

E Fatura ‘nın ERP, Ticari Yazılım, Muhasebe Programı Entegrasyonu İle Kullanılması

Özel entegratör firmalar, kendilerine ait portallardan manuel işlem yaptırdıkları gibi, ERP, Ticari Yazılım, Muhasebe programı gibi yazılım üreten firmalarla da entegrasyona izin vermektedir. Entegrasyon özelliği sayesinde ERP, Ticari Yazılım, Muhasebe programı gibi yazılımınlar tarafından oluşturulan faturalar ,özel entegratörlerin portalına otomatik olarak işleneceğinden hata riskleri ve iş gücü gerekliliği minimuma inmektedir.

E-Yaz Yazılım, entegrasyonun sağladığı yararları maksimuma çıkarmak için kullanımı kolay, hata risklerini minimuma indiren bir yapı üzerinde çalışarak bu süreci tamamlamış bulunmaktadır.

E-Yaz Yazılım, e-Defter entegrasyonu ile ilgili çalışmaları tamamlamış olup, süreci aktif bir şekilde devam ettirmektedir.