Yazılım

KOBİ ERP Kerp

Teklif Yönetimi

KOBİ ERP Kerp teklif yazılımı ile; ürün resimli ve varsa ürün teknik özellikli istenilen döviz birimin de kısa zaman da ve detaylı teklif oluşturulabilir, oluşturulan teklifler revizyonları ile birlikte arşivlenebilir, onaylanan teklifleri siparişe veya faturaya dönüştürülmesi tek işlemle sağlanabilir, onaylanan, bekleyen ve red edilen tekliflerin raporlarını personele, şubeye göre alınabilir ve detaylı teklif analizleri yapılabilir.

Sipariş Yönetimi

KOBİ ERP Kerp sipariş yazılımı ile, alınan bir siparişin tamamını veya bir kısmını siparişi veren firmanın bir veya birden fazla adresine sevkini yapabilir, siparişte sipariş kalemlerinden bir veya birkaçını iptal edebilir, siparişin üretimle, stokla ve verilen sipariş ile olan ilişkisini, siparişin karlılığını görebilir, siparişin fatura ve/veya irsal iyeye otomatik dönüşmesini sağlayabilirsiniz.

Stok ve Depo Yönetimi

KOBİ ERP Kerp Stok yazılımı ile alınan, satılan ve/veya üretilen ürünlerin stok tipine (seri numara, lot, ömürlü, renk-beden, ham madde, yarı mamul, mamul, paket stok) uygun olarak, depo ve şubeler bazında, gerekirse raf yerini de belirterek giriş çıkışlarını takip edebilir, maliyetlerini hesaplayabilir, tanımlanan maksimum ve minimum değerlerini ve alınan siparişi  dikkate alarak verilecek siparişleri görebilirsiniz.

Finans Yönetimi

KOBİ ERP Kerp finans yönetimi ile,Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ödeme ve tahsilatların ayrıntılı olarak kolaylıkla işleyebilir, hesap işlemlerini çek, senet, banka, kredi kartı, taksitli satış, fatura üzerinden açık hesap olarak takip edebilir, risk limitlerinin çek, senet, açık ve toplam risk olarak ayrıntılı olarak belirleyebilir, ödemelerin ve alacakları  planlayabilir, hesapları istenilen döviz biriminde tutabilir, nakit akışınızı merkez ve/veya şubeler bazında izleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Yazılım Geliştirme

E-Yaz Yazılım KOBİ ERP’nin özel yazılım geliştirme taahhüttü ile, işletmenizin   yapılan analiz sonucu ortaya çıkan özel yazılım uygulamalarına sahip olabilirsiniz.

Satış Yönetimi

KOBİ ERP Kerp,  ile teklif verilmesinden başlayarak, onaylanan teklifin otomatik siparişe dönüşmesini ve teslimat için gerekli evrakların oluşturulması, ürünlerin faturalandırılması ve zamanın da teslimatının yapılmasına kadar tüm satış ve sevkıyat süreçlerini takip edebilir ve kontrol altına alabilirsiniz.

Satın Alma Yönetimi

KOBİ ERP Kerp ile, satın alma işlemlerinizi, teklif alma, sipariş ürünlerin teslim alınmasına ve irsaliye fatura girişlerine kadar bütün aşamaları ile takip edebilir ve kontrol altına alabilirsiniz.

KOBİ ERP Kerp ile, Yakın ve uzun vadeli bütün ödeme bilgilerinize en kısa sürede erişebilir, aldığınız indirim, fiyat ve ödeme şartları ile bu şartların geçerlilik sürelerini ve ilgili maliyetlerini de takip edebilirsiniz.

İnsan Kaynakları

İşe alma ve yerleştirme

İş başvurularını ergonomik çerçevede inceleyebilir, kıyaslayabilir, değerlendirebilir ve kurumsal CV havuzunuzu oluşturabilirsiniz. insan kaynakları Başvurulara davetler gönderebilir, mülakat notlarınızı özel bir sayfaya yazabilir, doğru işe doğru personeli daha hızlı belirleyebilir ve işe alım sürecini gerçekleştirebilirsiniz.

ÖZLÜK MODÜLÜ

En değerli kaynağınız şüphesiz ki insan kaynağınız. Özlük modülü sayesinde, personelinize ait tüm hususi bilgileri depolayabilir, süzebilir,  insan kaynakları çıktı alabilir ve gerekirse tüm arşiv kayıtlarına etkin bir şekilde ulaşabilirsini

İNSAN KAYNAKLARI BORDRO

Bordro modülü ile çalışanlarınızın maaş hakediş ve puantaj tahakkuk işlemlerini yasal güncel mevzuata uygun olarak hesaplatabilir, yasal eklenti ve kesintileri uygulayabilir, PDKS cihazlarından günlük dijital puantaj çizelgesi alabilir ve hazırlayabilirsiniz. insan kaynakları Personel giderlerinizi, arzu ederseniz dağıtım anahtarları kullanarak çalışma kadro ve koşullarına uygun olarak gider merkezlerine pay edebilir ve otomatik muhasebeleşmesini sağlayabilirsiniz. Tüm yasal raporlarınızı alabilir ve bunları başka ortamlara transfer edebilirsiniz

KADRO VE PERFORMANS

Performans değerleme kriterlerinizi ve süreçlerinizi tanımlayarak dijital ortama taşıyarak hem hız kazanabilir hem de verimliliğinizi artırabilirsiniz. insan kaynakları Kadro ve Norm Kadro tanımlamalarınızı yapabilir, terfi ve tenkisat derecelendirmesini uygulayabilir ve haritalandırabilirsiniz.

Üretim Yönetimi

KOBİ ERP Kerp, ile bütünden parçaya ve/veya parçadan bütüne yapılan üretim işlemlerine ait reçeteleri oluşturabilir. Ham madde, yarı mamul, mamul stoklarını ve stok maliyetlerini takip edebilirsiniz.

E-Ticaret

İdeasoft