İşletmelerde (KOBİ) Özel Yazılım Geliştirme Amacı

Yazılım, günümüzde bir işletmenin, kurumun, kuruluşun hatta bir ülkenin yönetilmesin de en etkili araç konumuna gelmiştir. Özellikle gelişmiş ülkeleri, büyük ulusal ve uluslar arası firmaları yazılım olmadan yönetmek artık mümkün değildir. Hiçbir sanayici ya da tüccar iş yaparken yaptığı iş ile ilgili zarar edecek hamleler yapmak istemez. Mesela bir tüccar 10 tl ye aldığı bir ürünü 8 tl ye, bir sanayici de 10 tl ye mal ettiği bir ürünü 7 tl ye satmaz. Maliyetlerini doğru hesaplayan ve iyi yönetenler satış ve alış fiyatı arasındaki rakamdan net kar sağlayarak yaşamaya ve büyümeye devam ederler. Bunu başaramayan firmalar ise iş yaptıkça zarar edip bir süre sonra yok olurlar.

 “Kazanmayan iş yoktur iyi yönetilmeyen iş vardır.”

Doğru yazılım ürünü seçilip, ihtiyaç olan bilgileri zamanın da üretecek bir sistem oluşturulursa daha güçlü ve etkin bir yönetim şansı yakalanır.

İşletmeler açısından konuyu ele alacak olursakyazilim resmi

İşletmeler irade, temsil (yönetim) ve meslek/ehliyet/uzmanlık olmak üzere üç kademeden oluşur.

Yazılım, bu kademelerin ihtiyacı olan bilgileri üretmek zorundadır.

Bu kademelerin hangi bilgiye, ne sıklıkta ve derinlikte ihtiyaç duyduğu da önemlidir.

Paket yazılımlar doğru kurgulanıp doğru kullanıldığın da işletmelerdeki bu üç kademenin bilgi ihtiyaçlarının tamamını ya da bir kısmını çözebilirler.

İşletmenin ihtiyacı olan bütün bilgiler üretilse de, paket yazılımların işletmenin ihtiyaçlarına uygun kurgulanması, modellemesi ve kullanımı zordur. Hatalı veri giriş ve işleme ihtimali yüksektir. Modellenen sisteme hakim olmayan kullanıcı ihtiyaç olan bilgiyi üretecek şekilde yazılım kullanmayı başaramaz.

Özel yazılım geliştirilen işletmelerde, yazılım işletme ihtiyaçlarına göre yazıldığı ve modellendiği için gereksiz özellikler, alanlar, menüler, özel kod ve parametreler oluşmaz her kademenin ihtiyacı olan bilgi daha kolay ve hatasız üretilir.

Aynı sektördeki farklı büyüklükteki işletmelerin bilgi ihtiyacı farklı olacağı gibi, işletmelerin yönetim anlayışı, organizasyon yapısı, bilgi düzeyi ve tecrübesi de ihtiyaç duyulan bilgi ihtiyacını farklılaştırabilir.

Özel yazılım geliştirerek, aynı sektörde farklı büyüklüklerdeki işletmelerle, yönetim anlayışı, organizasyon yapısı, bilgi düzeyi ve tecrübesi farklı olan işletmelerin farklı bilgi ihtiyaçları karşılanır.

Code - White Word on Blue Puzzles on White Background. 3D Render.

Paket yazılımlar, İşletmelerdeki irade, temsil (yönetim) ve meslek kademesinin bilgi ihtiyaçlarının tamamını çoğu zaman çözmezler. Bu yüzden işletmeler, bir yazılımdan başka bir yazılıma geçmekte ya da birden fazla yazılımı kullanarak bu ihtiyacı karşılama yoluna başvurmaktadır. Bir verinin birden fazla yere, farklı kişiler tarafından işlenmesi zaman kaybına neden olarak anlık bilgi ihtiyacını karşılama durumunu ortadan kaldıracak, hem de hata yapma riskini artırarak doğru bilgi ye ulaşma şansı azaltacaktır.

Özel yazılım çözümü, her kademeye hizmet edecek bilgileri, daha kısa zaman da, hatasız üreterek işletmelerin birden fazla yazılım kullanma ve yazılımı sürekli değiştirme problemlerini ortadan kaldırır.

Yazılım iradeye hizmet edecek bilgiyi üretemiyorsa, diğer kademelere ürettiği bilginin hiçbir anlamı yoktur.

Özel yazılım çözümleri, firmanın ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilebilir. Paket yazılımların sürekli firmaya özel geliştirme yapması imkansızdır.

Özel yazılım çözümleri, birden fazla sektörde iş yapan işletmelerin tek merkezden yönetilmesini sağlar.

Özel yazılım çözümleri, PC, Mac, Tablet, Android, Web, Mobile gibi farklı platformlarda çalışma imkanı sunar.

Özel yazılım çözümleri, işletmelerde kullanılan yazılımın üretemediği bilgileri üreterek mevcut yazılıma entegrasyonu sağlar.

Özel yazılım çözümleri, veri toplamada kullanılan OT/VT ürünlerinin işletmenin ihtiyaçlarına uygun olarak seçilmesini kolaylaştırır. Veri toplama işlemlerinin hızlı ve hatasız yapılabilmesi için, el terminali, barkod okuyucu, barkodlu teraziler, pdks cihazları, veri tutabilen üretim makineleri gibi cihazların ve makinelerin yazılımla entegre çalışması gerekir. Veri toplama alanların da çalışanların işini zorlaştırmayacak, zamanlarını almayacak ve dikkatlerini dağıtmayacak