1. Puantaj Şablonları


1.1 Nasıl gidilir?

1.2 Ne işe yarar ?

1.3 Nasıl kullanılır ?

1.4 Bilgi sözlüğü

 

1.1 Nasıl gidilir?

 

1.2 Ne işe yarar?

 

1.3 Nasıl kullanılır?

 

1.3.1 Yeni bir kayıt nasıl açılır?

1.3.2 Eski bir kayıt nasıl görülür / düzeltilir?

 

(Kriter) seçeneğinden aramanın nasıl yapılacağı ile ilgili kıstas belirtilir (benzer, eşit, büyük, küçük, eşit değil). (Aranacak değerler) verisine arama yapılacak anahtar kelimeden hatırlanabildiği kadarı girilerek [Bul] düğmesine basılır. Yukarıda listelenen kayıtlar içerisinden aradığımız kaydı bulup üzerinde tıklayarak kartın belirtilmesinden sonra arama penceresinin sol altında bulunan [Seç] düğmesine basarak bulunan kayıt Puantaj Şablonları penceresine aktarılmış olur.

 

1.3.3 Eski bir kayıt nasıl silinir?

 

 

 

 

1.4 Bilgi Sözlüğü


YENİ KAYIT: Ekranda duran bilginin yeni açılmakta olduğunu gösterir

ESKİ KAYIT: Ekranda duran bilginin daha önce açılmış olan bir kayda ait olduğunu ve düzeltilmek, gözlenmek veya silinmek üzere çağırıldığını gösterir.

Kayıt bilgisi: Bu kaydın hangi kullanıcı tarafından oluşturulduğu ve en son hangi kullanıcı tarafından düzeltildiği ile ilgili kullanıcı kodu, adı, işlemin gerçekleştiği tarih ve saat bilgiler hakkında bilgiler veren bir yardımcı pencereye ulaşılmasını sağlayan kısa yoldur. Fare ile üzerine tıklayarak bu bilgilere kolayca ulaşılabilir.

Kodu: Puantaj Şablonları kartında puantaj koduna verilebilecek harf, sayı ve tekil olma zorunluluğu olan tanıtıcı bilgidir.

Adı: Puantaj Şablonları kartında puantajı tanıtacak kartta ve ekranlarda, gözükecek olan isim bilgisidir.

 

Saat

 

Çalışılan: Bu puantaj şablonunun uygulanacağı personelin çalışmış olduğu toplam saat miktarıdır.

Mesai: Bu puantaj şablonunun uygulanacağı personelin yapmış olduğu toplam mesai saati miktarıdır.

Avans: Bu puantaj şablonunun uygulanacağı personelin almış olduğu (saat başına) toplam avans miktarıdır.

Devamsızlık: Bu puantaj şablonunun uygulanacağı personelin yapmış olduğu toplam devamsızlık saati miktarıdır.

 

Ücret

 

Çalışılan: Bu puantaj şablonunun uygulanacağı personelin çalıştığı saat başına birim ücret miktarıdır.

Mesai: Bu puantaj şablonunun uygulanacağı personelin mesai birim ücret miktarıdır.

Avans: Bu puantaj şablonunun uygulanacağı personelin almış olduğu (saat başına) toplam avans miktarıdır.

Devamsızlık: Bu puantaj şablonunun uygulanacağı personelin devamsızlık saat başına kesilecek ücret miktarıdır.

Sürekli Giriş: [Kaydet] düğmesine basıldığında ekranın otomatikman temizlenip yeni bir kayıt girilmesine hazır hale getirilmesini sağlar.

Düğmeler

[Kaydet] : İlgili haneler uygun bilgiler ile doldurulduktan sonra pencerenin sol alt tarafındaki mavi [Kaydet] düğmesine basılarak bilginin kaydedilmesi sağlanır.

[Yeni] : Bu düğmeye basıldığında yeni bir kayıt için ekran temizlenir ve boş bir kayıt penceresi oluşturulur.

[Ara] : Bu düğme kodunu veya adını hatırlayamadığınız bir Puantaj Şablon kartını bulabilmek için kullanılır. Ekrana gelen kayıt bulma yardım penceresi kolay kullanım sağlar.

[Rapor] : Kayıtlı Puantaj Şablonları listesini gösterir.

[Sil] : Puantaj Şablonları kartını siler.

[Çıkış] : Puantaj Şablonları penceresini kapatır.