YAZILIM EĞİTİMİ

Yazılım Eğitimi, bir yazılım projesinin başarılı olmasının sağlanmasında en önemli bileşenlerden birisidir. 

E-YAZ YAZILIM EĞİTİM METODU

E-Yaz Yazılım, yazılım projelerinde [KOBİ ERP [Kerp] ürünü için] verilecek eğitimler için yaptığı çalışmalar, ana başlıklarıyla ve sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

media

SİSTEM MODELLEME

E-Yaz Yazılım, kendisine ait çalışma ve hizmet metodunda yer alan sistem modelleme çalışmasını yapmadan kullanıcı eğitimlerini vermez. Yapılan sistem modellemede, kullanıcı yetkileri, zorunlu alan tanımları ve diğer bütün tanımlamalar ve tasarımlar yapılarak yazılım işletmenin ihtiyaçlarına hizmet edecek en uygun şekle getirilir.

Personel testi

PERSONEL YETERLİLİK TESTİ

İşletmeye ihtiyaçlarına uygun olarak kurgulanan ve modellenen yazılımın kullanıcılarının yazılım kullanma yeterlilikleri de sistemin doğru kullanılması açısın dan oldukça önemlidir. Bu amaçla e-yaz yazılım tarafından İşletme yönetiminin izin vermesi halinde kullanıcılara dikkat ve pm testi yapılır. Bu test ile kullanıcıların yazılım kullanımı için gerekli yeteneklere sahip olup olmadığı işletme yönetimine rapor olarak sunulur

Plan1

EĞİTİM PLANI ve VERİLEN EĞİTİMLERİN KAYDA ALINMASI

sonraki aşamada bu modele uygun olarak kullanıcı eğitimleri planlanır.

Ve bu plana uygun eğitimler ses ve ekran görüntüsü ile birlikte eğitimler kayıt altına alınır.

sinav3

UYGULAMA ve SINAV

Verilen her eğitimle ilgili, eğitimi alan kullanıcılara uygulama ödevleri verilir.
Bu uygulamalardan alınan puanlar yönetime rapor edilir. İşletme yönetimi isterse eğitim alan personel sınava tabii tutulur.Uygulamalarda başarı sağlamayan kullanıcı yazılımı kullanma yetkisi alamaz.

Bu eğitim metodu sayesinde kurgulanıp modellenen yazılımın doğru olarak kullanılması sağlanır.