Yazılım ve Yönetim

buyume

Kuruluş ve Büyüme

Firmalar yeni kurulduklarında kurucu iradenin yetenekleri ile orantılı olarak, pazara ve aday müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanıp büyük bir şevk ve gayretle belirli bir müşteri portföyü oluşturur.

İlk zamanlarda firmanın personel, müşteri, tedarikçi sayısı ve stokların miktarı ve bunlara ait işlemlerin hareket sayısı daha az olduğu ve çoğu zaman kurucu irade tedarikçi, müşteri ve personel ile direk iletişime geçebildiği için  yaşanan problemler çok kısa zaman da çözülür. Bu aşamada yönetim daha kolay ve daha etkindir.

Müşteri sayısı ve/veya sipariş miktarı arttıkça firma büyümeye başlar, büyüyen firmada yeni personel ihtiyacı, sektöre bağlı olarak, şube ve/veya depo ihtiyacı ortaya çıkar, ürünlerin giriş çıkış ve yer değiştirme (depo şube gibi) hareketleri ve finans hareketleri de her geçen gün artar. Bu artış kurucu irade nenin işletmedeki her olaya müdahale etme şansını azaltır. Bu aşamada birçok işlemler ve bu işlemler ile ilgili uygulamalar personele devredilmeye başlar.

zaaf

Düğüm Noktaları ve Yönetimde Zaaf

Personele inisiyatifine devredilen işlemlerin birçoğu kontrol ve denetim sistemi olmadığından istenen zamanda ve kalite de yapılamaz ve firmadaki kayıp ve kaçaklar artar. İrade yaşanan sıkıntılar ile ilgili verilere zamanın da ve doğru olarak ulaşamadığı için çözümle ilgili müdahaleyi doğru olarak yapma şansı kalmaz. Mesela pazarlamada çok etkin olan bir firma siparişlerin teslimatında ve tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Ya da satış, ciro ve ürün karlılığın da problemi olmayan bir firma yanlış stok alımları, stoklardaki kayıp ve kaçaklardan dolayı sıkıntıya düşebilir. Bir iki örnekte bahsedildiği gibi büyüyen firmalarda firmaları sıkıntıya sokacak düğüm noktaları diye adlandırdığımız işlemler ortaya çıkabilir. Düğüm noktaları yönetim de yaşanan zaaf demektir.

Kısaca özetlersek irade yetenekleri işletmeyi büyümeye ve yukarı doğru taşımaya zorlarken oluşan düğüm noktaları da firmayı aşağı doğru çekmeye başlar. [Yazılım ve Yönetim]

yazilim-bilgi

Bilgi ve Sistem İhtiyacı

Bu durumdan kurtulmaya çalışan işletmelerin yapacağı en doğru hamle iradeye işlemler ile ilgili bilgi akışının zamanında ve doğru olarak aktarılmasını sağlayacak sistemin oluşturulmasıdır. [Yazılım ve Yönetim]

Sistemim doğru kurgulanması için işletmeye özel iyi bir analiz yapılması ve çözüm önerilerinin bu analiz doğrultusunda oluşturulması gerekir.

danismanlik

Yazılım ve Yönetim

Yazılım ve Yönetim

Bu analizler ve analizlere bağlı ortaya çıkan çözüm önerilerinden en önemlisi işletmede sağlıklı veri toplama alanlarını oluşturan ve iradeye zamanında doğru bilgi akışını sağlayan bilgi otomasyon sistemlerinin kurulmasıdır. Yapılan bu yatırımda, sistemi yönetimin en etkin aracı olarak kullanmaya imkân sağlayan özellikler ise, iyi kurgulanmış, profesyonel eğitim ve hizmet veren, işletmenin ihtiyaçlarına uygun özellikleri olan yazılımdır.