Cari Kart Giriş Ekranı

Cari Kart Giriş Ekranı Cari kartı seçildiğinde karşımıza gelen ekranın üst kısmı cari bulma kısmıdır. Burada kodu, adı, barkodu, bakiyesi, türü, grubu, şehir, vergi dairesi, vergi numarası ve kayıt durumu gibi arama kriterleri bulunur. Bu ekrandan istediğimiz alanı doldurarak o arama kriterine uygun carilerimizi karşımıza getire biliriz.

1-Cari Kart Giriş Ekranı Üst Alanlar

Kodu

Arama ekranında bulunan kodu kısmına carimizin kodu yazılır ancak kodun tamamı bilinmiyorsa.

Kodun başı veya içinde geçen bir harf ya da sayı yazılır.

Örneğin kodu kısmına m harfi ile başlayan carileri aramak için m harfini kodu kısmına yazdıktan sonra enter tuşuna basar veya ekranın sağ kısmında bulunan bul butonuna basarsak başında m olan carilerimizi liste halinde getirir. Ancak içinde m harfi olan carilerimizi aramak istiyorsak başına % simgesi koyarak arama yapmamız gerekir. Arama sonucu bize bu sefer içinde m harfi olan carileri liste halinde getirecektir.

Adı

Arama ekranında bulunan adı kısmına carimiz eğer adı ile aranacaksa adı kısmına veri girişi sağlanır.

Örneğin ben adı kısmına ar yazdıktan sonra enter tuşuna basar veya ekranın sağ kısmında bulunan bul butonuna basarsak cari adında ar ile başlayan carileri listeler. Eğer cari kartın isminin içindeki bir kelime veya harf grubu ile arama yapılacaksa ilk olarak adı kısmına % işareti yazılır ve ardından aranacak kelime yazılır ben TEK yazıyorum ve arama işlemini gerçekleştiriyorum. Görüldüğü gibi içinde tek geçen cari kartlar liste halinde ekranımıza geldi.

Barkodu

Barkodu kısmı ise barkod bilgisi girilmiş carimizi ekrana listelemek için kullanılır.

Örneğin barkodu kısmına gelip 2017010101 yazar ardından enter tuşuna basar veya ekranın sağ kısmında bulunan bul butonuna basarsak karşımıza 2017010101 barkodu tanımlı cari listemize gelecektir. Ancak barkod okuyucu kullanıyorsak barkodu kısmına tıkladıktan sonra barkod okutma işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor okutma sonrası barkodu okutulan cari liste halinde ekranımıza gelecektir.

Bakiyesi (B/A)

Bakiye kısmında bulunan B borçlu carileri ifade eder A ise alacaklı olan carileri temsil eder.

Örneğin bakiye (B/A) kısmına B yazdıktan sonra enter tuşuna basar veya ekranın sağ kısmında bulunan bul butonuna basarsak karşımıza liste halinde borçlu carilerimiz listelenir.

Ancak ben bakiye (B/A) kısmına A yazdıktan sonra enter tuşuna basar veya ekranın sağ kısmında bulunan bul butonuna basarsak karşımıza liste halinde alacaklı carilerimiz listelenir.

Türü

Türü kısmı carilerimizi belirlediğimiz tür halinde listelemek için kullanacağımız alandır.

Örneğin türü kısmının yanında bulunan iç noktaya tıklarsak açılan pencere de karşımıza tanımlı cari hesap türleri gelecektir. Eğer istersek bu ekranın alt kısmına yeni bir hesap türü adı girer ve + butonuna basarak kayıt ede biliriz aynı şekilde üzerinde oluğumuz cari hesap türünü de – butonuna basarak sile biliriz. Önemli not: buradan eklenen hesap türü carilere yansımaz. Carimizi düzenlememiz gerekir.

Seçmek istediğimiz hesap türünü seçiyoruz ve seç butonuna tıklıyoruz. Tıklama işleminden sonra enter tuşuna basar veya ekranın sağ kısmında bulunan bul butonuna basarsak karşımıza liste halinde o hesap türünde ki carilerimiz listelenir.

Grubu

Bir gruptaki carilerin ekrana listelenmesini sağlanır gene grubu kısmının sağ tarafındaki üç noktaya tıklarsam karşıma tanımlanan hesap grupları gelir. Ekranın alt kısmına yeni bir cari hesap grubu adı ve isteğe bağlı indirim oranı girer ve + butonuna basarak yeni bir grup kayıt ede biliriz aynı şekilde üzerinde oluğumuz cari hesap gurubunu da – butonuna basarak sile biliriz.  Tanımlı bir cari hesap grubu da seçe biliriz seçim işlemini yaptıktan sonra seç butonuna tıklıyoruz ve bir önceki ekranımıza dönüyoruz bu ekranda enter tuşuna basar veya ekranın sağ kısmında bulunan bul butonuna basarsak karşımıza liste halinde o grup ki carilerimiz listelenir.

Şehir

2-Cari Kart Giriş ekranı Orta Alanlar

Grup Ağacı Listele alanı

E-Yaz Yazılım Kobi ERP ürününe ait cari kart arama/giriş ekranındaki,bu alan ile, cari kartların da tanımlanmış gruplara göre firmaların listelerini  ekrana getirebilirsiniz. Böylece aranan firma ismine grup özelliğini kullanarak daha hızlı erişebilirsiniz.

Diğer Alan

Bu alan, firmalara ait birçok bilginin ekrana getirildiği alandır.

3-Cari kart Giriş Ekranı Alt Alanlar

Stok Kartı Genel Tanımlar bölümünde ki Iskonto alanı;

Stok kartına ait ürün için alış ve satış işlemlerinde uygulanacak ıskonto oranlarının girildiği alandır. Örneğin bu ürünü içeren bir alış faturası işlendiğinde ürün fatura satırına eklendiği anda alış ıskonto oranı otomatik olarak gelecek ve faturaya kalem ıskonto olarak yansıyacaktır. Satış faturaları için de aynı durum geçerli olacaktır.