Cari Kart Ticari Bilgiler

Cari Kart: Ürün ve/veya hizmet alıp sattığımız firmaların veya şahısların bilgilerinin yazıldığı alanları bulunduran ekrana verilen addır.

E-Yaz Yazılım KobiERP ürünün de;Cari Kartı Ticari Bilgiler sekmesi, Cari kartı açılan firma veya şahsa ait vade gün, vade oranı, bakiye, çek, senet risk limitleri, iskonto tutarı, iskonto oranı, satış personeli, şube ön değeri, satış ön değeri, alış ön değeri gibi bilgilerin girildiği alanları kapsar.

1-Satış vade Gün ve Alış Vade Gün

Satış vade gün cari kartı açılan firma veya şahsa yapılacak satışlarda sürekli uygulanacak  değişmeyen bir vade varsa bu alana yazılır. Bu sayede bu cari karta kesilen satış faturaların da fatura vadesi otomatik olarak oluşur.

Alış vade gün cari kartı açılan firma veya şahıstan yapılacak alımlarda sürekli uygulanacak değişmeyen bir vade varsa bu alana yazılır. Bu sayede bu cari karttan gelen alış faturaların da fatura vadesi otomatik olarak oluşur.

2-Aylık Vade Oranı

Aylık vade oranı vade tarihi geçmiş ödeme ve alacaklarda uygulanacak vade farkı hesaplamaların da kullanılan orandır.

3-Bakiye Limiti ve Bakiye Limiti Aşımın da alanları

Bakiye limiti cari kartı oluşturulan firma ve/veya şahsa tanımlanacak limitin yazılacağı alandır. Bir cari karta 3.000 tl bakiye limiti tanımlanmışsa bu limit dolana kadar sistem cari karta satış yapabilir. Limit rakamı aşıldığın da ise Limit aşımın da alanın da seçtiğimiz komutlar devreye girer.

Bakiye limiti aşımın da alanın da mümkün, uyar, durdur seçeneklerin den birini seçebiliriz.

Mümkün seçeneği limit aşılsa da bu firmaya ürün satışına izin verileceğini gösterir.

Uyar seçeneği fatura kesilirken limit aşımı olduğunu uyaracak bir mesaj ekrana getirir.

Durdur seçeneği limit aşımın da fatura kesilmesine ve dolayısı ile ürün sevkiyatına izin vermez.

4-Satış Personeli ve Şube Ön değeri

Cari Kart Ticari Bilgiler Sekmesindeki

Satış Personeli, bu alanın karşısındaki combobox da personel kartında tanımlanan personel isimleri vardır. Bu cari karta personel isimlerden birini tanımlarsak hareket ekranların da [fatura, irsaliye, teklif, sipariş gibi]  bu isim personel ismi alanına otomatik olarak gelir.

Şube Ön değeri:

Şube Ön değeri tam yetkili kullanıcının, diğer kullanıcılara şube bazın da yetki vermesini sağlayan alanlardan birisidir. Önce Sistemde açılan şubelere göre kullanıcı yetkilendirmesi yapılır. Sonra Şube ön değerine cari kartı açılan firmanın hangi şubeye bağlı olduğu tanımlanır.

5-Satış Ön değeri ve Alış Ön değeri

Cari Kart Ticari Bilgiler Sekmesinde ki

Satış ön değeri önündeki kutu işaretlenirse combobox aktif hale gelecektir. Bu combobox da bu cari ye yapılacak satışlarda satış fiyatının nasıl uygulanacağı ile ilgili 25 farklı seçenek vardır. Bu seçeneklerden birini seçerek kaydedersek bu cariye yapılan satış işlemlerin de seçtiğimiz seçeneğe uygun olan satış fiyatları otomatik olarak karşımıza gelir.

Alış ön değeri önündeki kutucuk işaretlendiğin de de karşısındaki combobox aktif hale gelecektir. Bu combobox da bu cari den yapılacak alımlarda alış fiyatının nasıl uygulanacağı ile ilgili 25 farklı seçenek vardır. Bu seçeneklerden birini seçerek kaydedersek bu cari den yapılan alış işlemlerin de seçtiğimiz seçeneğe uygun olan alış fiyatları otomatik olarak karşımıza gelir.

6-Iskonto Tutarı ve Iskonto Oranı

Cari Kart Ticari Bilgiler Sekmesinde ki

Iskonto tutarı alanına yazacağımız tutar her satış ve/veya alış işlemlerin de faturadan [fatura tutarı ne olursa olsun] düşecek tutardır.

İskonto oranı alanına yazacağımız sayı faturalarda uygulanacak ıskonto oranını belirler. Örneğin 5 yazarsak %5 iskonto otomatik olarak hareket ekranların da iskonto alanına gelir.

7-Puan Çarpanı ve Biriken Para Puanı

Puan Çarpanı, bu alana yazılan sayı stok kartın da puan alanına yazılan yüzde ile hesaplanan tutara çarpan olarak etki eder.

Stok kartın da A stokunun puan yüzde alanına 5 yazarsak ve B cari kartındaki puan çarpanını 1.5 olarak tanımlarsak, B cari kartına A stokunu 1.000 tl den [satış faturasın da] sattığımız da puan tutarı 75 tl olacaktır. Cari karttaki puan çarpanı 1 olursa puan tutarı 50 tl olacaktır.

Not: Puan alanlarının aktif olarak çalışması için Puan modülün de tanımlamalar kısmın da ayarların yapılması gerekir.

Biriken para puanı alanı bu cari kartın biriken para puanını gösteren alandır.

8-Açıklama 1 ve Açıklama 2

Açıklama alanları Cari Kartı açılan firma hakkın da kullanıcıların bilmesi gereken daha özel bilgilerle doldurulabilecek alanlardır. Örnek verecek olursak firmanın tedarikçilerle ilgili ya da ürün seçimlerin deki kriterleri bu alanlara yazılabilir. Yine firmanın hoşlanmadığı davranışlar not edilebilir. Mesela randevu almadan görüşmeye gidilmemesi gibi.

9-Portföy Çek Risk Limiti ve Portföy Senet Risk Limiti

Portföy  çek risk limiti

Bu alana firmadan alınan çekler ile ilgili risk limiti yazılır. Buraya yazılan çek risk limiti ile çek ile alım yapan firmaların çek riskleri kontrol altına alınır.

Portföy Senet risk limiti

Bu alana da firmadan alınan senetler ile ilgili risk limiti yazılır.