İŞLETMELERDE EĞİTİMİN ÖNEMİ

Eğitimin Önemi

Firmalarda performans ve iş kalitesinin düşmesinin önüne geçebilmek için, çalışan ve yöneticilere yönelik eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin yapılması gerekir.

Ancak işletmelerde genellikle eğitimin önemi ’nin farkında olmadıkları için eğitim faaliyetlerine kaynak ayrılmaz. Hatta personeller görevlendirilirken yeterliliği test eden veya ölçümlendiren bir işlem de yapılmaz.

Firmaların, çalıştırdıkları personellerin yapacakları işleri istenen en ideal şekilde kendiliğinden öğrenmesini, davranışlarını ve tutumlarını kendiliğinden değiştireceklerini beklemeleri, kısa zamanda tecrübe kazanacaklarını düşünmeleri hem maliyetleri çok yükseltir hem de çok zaman alır.

Eğitim için kaynak ayıran ve bu konuya yatırım yapan firmalar ise insan kaynağını etkin, verimli ve daha güçlü hale getirerek daha karlı ve rekabetçi olmaktadır.

Şirket içi yapılan eğitimler, firmalara birçok fayda sağlamaktadır.

Sağlanan faydaları kısaca özetlersek;

Öğrenme süresi açısından eğitimin önemi

 • Firmalarda yapılan eğitimler sayesinde, yeni işlerin çalışan personeller tarafından tecrübe kazanarak öğrenilmesine harcanan vakitten çok daha kısa bir vakitte öğrenilmesini sağlar. Öğrenme süresini kısaltır.
 • Deneme yanılma yöntemlerinin yerine, planlı, programlı ve uygulamalı verilen eğitimler çalışanlar üzerin de sonuçlarını çok daha hızlı gösterirler.
 • Doğru verilen eğitimler, eğitim alan kişilerin kendilerine olan güvenlerinin armasını ve problemleri daha kolay çözmesini sağlar ve mesleki yeteneklerinin gelişmesi hızlanır.
 • Eğitime katılan çalışanlar konu hakkın da daha fazla bilgiye sahip olurlar. Bilgi sahibi olmak uygulamaya koyma konusun da insanları cesaretlendirir.
 • Bilgili çalışanlar işine karşı daha olumlu davranışlar geliştirerek daha fazla fayda üretir.
 • Yeni başlayan personelin işe uyumunu kolaylaştırır ve öğrenme sürelerini hızlandırır. Eğitim alan personeller işlerini bilerek ve daha iyi yaparlar.
 • Bilgi, görgü ve becerinin artmasında etkili olan eğitim, yapılan hataları da en düşük düzeye çeker.

Verimlilik açısından eğitimin önemi

 • Eğitim, Mevcut uygulamaların etkinliği ve verimliliğini artırır.
 • Personelin işi daha fazla sevmesine yardımcı olur.
 • Personel eğitimle mevcut yeteneklerini artırır, yeni gelişmeleri öğrenmesi kolaylaşır.
 • Yetenekli kişileri işe almak ve onları işte tutmak kolaylaşır dolayısıyla iş gücün de yaşanan devir hızı düşer.

Denetim ve kontrol açısından eğitimin önemi

 • Firma yönetiminin, denetleme ve kontrol maliyetleri düşer.
 • Eğitim alan personeller, firmanın dış imajını güçlendirir.
 • Firmanın rakiplerine karşı pazarlama faaliyetlerinde üstünlük sağlamasına yardımcı olur.
 • Eğitim alan personellerin işle bütünleşmeleri büyük ölçüde sağlanır.

Kısaca, işletmelerde yapılan eğitim ile personellerin performansı yükseltilir ve ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazanmaları sağlanır. Burada anlattıklarımız eğitimin önemi konusunun ne kadar dikkat edilmesi gereken bir nokta olduğunun göstergesidir.

Çevreye ve sektöre uygun verilen eğitimin önemi

Eğitim, eğitime katılan çalışanları değiştirmeye çalışır. Ancak yeni edilin en bilgi ve beceriler, bulunulan çevreye uyarlanmalıdır, aksi takdirde herhangi bir değişiklik gerçekleştirilemez. Eğitimde verilen bilgilerin çalışanların bulunduğu çevrede ve iş ortamında nasıl karşılık bulacağının da öğretilmesi gerekmektedir. Bu noktada da çevreye ve sektöre uygun verilen eğitimin önemi ortaya çıkar.

Örnek olarak üretim konusun da verilen bir eğitimin etkili olabilmesi için bu bölümde çalışan personelin aldığı eğitimi bulunduğu sektöre ve hedef ürünlere uyarlaması gerekir. 

Erp Yazılımlarında eğitimin önemi

İşletmeler, Bilişim alanın da Ticari Program veya ERP yazılımlarına ciddi yatırım yapmaktadırlar. Bu yatırımlardan  istenen sonucu alabilmesinin en önemli yollarından biri yazılım la ilgili verilecek eğitimdir.