ERP Fiyatları

Erp fiyatları, erp lisans fiyatları ile danışmanlık, yazılım geliştirme ve eğitim  fiyatlarının  toplamlarından oluşur ve ERP proje fiyatı diye de adlandırılır. İşletmenin büyüklüğü, yazılımı kullanacak personel sayısı, şube sayısı proje fiyatların da etkili olduğu gibi işletme de yapılan analiz sonucu ortaya çıkan yazılım geliştirme ihtiyacı ve verilecek diğer hizmetlerde fiyatlandırma da dikkate alınmaktadır.

E-Yaz Yazılım, ERP Projelerin de fiyatlandırmayı ön analiz çalışmasını yaptıktan sonra yapmaktadır.

Ön Analiz Çalışması: İşletmenin Satın alma, Pazarlama, Muhasebe, Üretim ve diğer birimlerinde süreçlerin işleyişi  incelenir. Toplanan veriler ve veri toplama yöntemleri bu konu da kullanılan formlar, cihazlar ve yazılımlar not edilir. Veri akışı ve çıkarılan raporlar da analize dahil edilir.

Mevcut durum analizi olarak adlandırılan bu analiz ile ilgili çalışma yapıldıktan sonra, işletmenin hedeflediği durum ile ilgili mülakatlar yapılır.

Mevcut duruma ait analiz raporu ile hedeflenen durum raporu bir sunum haline getirilir.

Hazırlanan bu analiz ve hedeflenen durum raporu,  yönetimin ve birim sorumlularının olduğu bir ortam da e-yaz yazılım tarafından sunum üzerinden açıklanır.