ERP | KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI

ERP NEDİR?

ERP; Bir şirketin, işletilmesi için bir araya getirilen bütün kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan sistemin adıdır.

ERP; finans,üretim,insan kaynakları,tedarik zinciri,satın alma,hizmetler,pazarlama ve satış gibi bütün süreçleri yazılım ile tek bir sisteme entegre eder.

Bu entegrasyon ile işletme de ki faaliyetlerin izlenebilirliği sağlanır, maliyetleri kontrol altına alınır ve daha verimli bir şekilde yönetilir.

Kurumsal Kaynak Planlaması,  bir işletmede yönetimin aldığı kararlarda verilerin etkili olmasını sağlar.

Bir başka deyişle kurumsal kaynak planlaması  bir işletme de iş gücü, makine, malzeme gibi gerekli olan kaynakların verimli olarak kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerinin genel adıdır.

Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerinin kullanılması genellikle kolaydır. Bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye çalışır.

ERP yazılımları için, bilgisayar ile birlikte birçok yazılım ve donanım ürünleri ve değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanılır.

İlk olarak üretim yapan işletmelerde kullanılmaya başlayan Kurumsal Kaynak Planlaması günümüzde kullanım alanları oldukça genişlemiştir. İşletmeler, kar amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya bunlar dışındaki diğer varlıklar ERP sistemlerini kullanabilirler.

Bir Kurumsal Kaynak Planlaması sistemi kullanıcıların, farklı yazılım arayüzleri ile karşılaşmasının önüne geçer ve bu durum bir çok avantaj oluşturur.

iki veya daha fazla bağımsız yazılımın arayüzü ile karşılaşmasını engeller ve ek avantajlar sağlar.

Kullanılan yazılımların standartlaşması, tüm verilerin genellikle tek veri tabanında saklanması ile kolay ve hızlı rapor alma imkanı, raporların alınan kararlarda etkili olmasını sağlar.

GENEL BAKIŞ

Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerini daha yakından inceleyecek olursak, en önemli özelliğinin bir işletmenin tüm süreçlerindeki her verinin, birleştirilmesi olduğunu görürüz. Kurumsal Kaynak Planlaması sistemleri bunu sağlamak için, işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini ele alan birçok yazılım modülünü tek bir veritabanı altında çalıştırmaktadır. Bütün bu avantajlarına rağmen gerçekte komple bir ERP sisteminden bahsetmek çok zordur. ERP sistemlerini satın alan ve bünyelerinde uygulayan işletmelerin bu sistemle çözemedikleri özel ihtiyaçları da ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçları ise çoğunlukla ERP üreticileri tarafından maalesef karşılanmamaktadır.

Bu ihtiyaçların karşılanması için, güçlü bir kişiselleştirme işleminin oluşturulması ve değişik üreticilerden farklı modüllerin satın alınması gerekir.

Bunun yanın da işletme bu modüller üzerinde de mühendislik çalışması yapmalıdır. Günümüzde ideal olarak, üretim alanında faaliyet gösteren işletmelerin büyük bir bölümü, alanlarıyla ilgili tüm konularda aynı ERP sistemlerini kullanabilmektedir. Tek bir veritabanı, aşağıdaki başlıkları içeren çeşitli yazılım modüllerini bünyesinde barındırabilir;

ÜRETİM

Üretim bilinen Proje Bazlı Üretim, Sipariş Bazlı Üretim

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

İçerik Gelecek

BAŞLIK H2

MALİ YÖNETİM

İçerik Gelecek

PROJE YÖNETİMİ

İçerik gelecek

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İçerik gelecek

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

İçerik gelecek

BAŞLIK H5

İçerik gelecek

BAŞLIK H2

BAŞLIK H6

İÇERİK GELECEK

BAŞLIK H4

BAŞLIK H6

İÇERİK GELECEK

BAŞLIK H6

İÇERİK GELECEK

BAŞLIK H4

İÇERİK GELECEK