ERP Sisteminin Faydaları

ERP Sisteminin Avantajları

ERP Sisteminin Faydaları : ERP Yazılımlarının işletmelerde uygulanması kolay değildir ve uygulama sonuçlarının işletmeye pozitif olarak yansımasının hissedilmesi için bir süre gereklidir. İşletmelerdeki verimliliğin artırması için ERP yazılımı ile kurulan bu sistemi karmaşık ve pahalı bir yapıya sahip olmasına rağmen işletmeler, organizasyonlarında kullanmak istemektedirler.

ERP sistemi ile beraber işletmenin daha etkin ve güçlü bir şekilde yönetilmesini sağlayacak bir yapı ortaya çıkacaktır. Mesela bu sistem ile işletme iç ve dış çevre ile sürekli iletişim halinde olacaktır. Aşırı stok bulundurulmayacak ve gereksiz harcamalar ortadan kalkacaktır ve arz talep dengesi mükemmel bir şekilde kurulacaktır. Varsayım olmayan ERP sisteminin firmalara sağladığı faydaları aşağıdaki başlıklar altında özetleyebiliriz.

İş Sürecinin Azalması

ERP sistemi ile sağlanan otomasyon ve koordinasyon sayesinde ürün sevkıyatların da çok ciddi hızlanma gerçekleştirilebilir. Mesela müşterilere gemi ile gönderilecek ürünlerin yükleme süreleri iki haftadan bir güne düşürülebilir. Ürünler için hazırlanan finansal raporlar ise 5 ila 10 gün arasında tamamlanır iken bu süre ERP yazılımı ile kurulan sistemden sonra bir güne düşürülebilir.

Daha Hızlı Bilgi İletişimi

ERP Sisteminin Faydaları olarak  firmaların depolama birimlerin de hazırlanan fiyat listelerinin süresini altı veya yedi günden beş altı dakikaya kadar düşürebildiğini söyleyebiliriz. Müşteri kredileri sistem birimine günlerce sürerken ERP sisteminin uygulanmasından sonra kredi kontrolü hemen gerçekleştirilebilir. Ürün yükleme süreleri de haftalardan bir güne kadar düşürülebilir. ERP sistemine geçerek başarılı olmuş bir firmaya örnek olarak dünya markası olan IBM firmasını gösterebiliriz.  

Daha İyi Finansal Yönetim

ERP sistemi ile dünya çapında iş yapan ve dünyanın birçok ülkesinde yerleri bulunan küresel firmalar bütün finansal ve tedarik sistemlerini dağınık yapıdan kurtararak birleştirebilirler. Bu sayede milyonlarca dolar tasarruf edebilirler. Raporlama sistemlerinin anlık periyoda dönmesi ve şirket merkezine iletilebilmesi ile firmaların mali kapanış döngülerinin süresi %75 azaltılabilir.

ERP sistemini kurarak bu sonuçları alan küresel firmalara örnek olarak Microsoft’u gösterebiliriz.

E-Yaz Yazılım Ürünleri
E-Yaz Yazılım Ürün Fiyatları

Elektronik Ticaret için Zemin Hazırlaması

ERP sistemi nin faydaları dan biride ürün siparişi, takibi ve teslimatı gibi işletmenin bütün iş süreçlerini tek tabanlı bir erişime açmış olmasıdır. Tek veri tabanın da bütün verilerin toplanıp işlenmesi işletmelerin farklı pazarlama ve satış yöntemleri için yapacakları yatırımlarda büyük tasarruflar sağlayabilir. Bu yatırımlar için harcanan bedeller yüz milyon dolarları bulsa da elde edilecek tasarruf miktarları 500 milyon dolarlara kadar çıkmaktadır.

Etkin Stok Yönetimi

ERP sisteminde stok işlemlerinde etkin kontrol sağlanabilir ve optimum planlama yapılarak gereksiz ham madde, yarı mamul ve mamul stoklarından kurtulabilirsiniz.

Stokların etkin olarak yönetilmesine bağlı olarak stoklara bağlanan sermaye, depolama maliyeti ve idari maliyetlerin düşürülmesini sağlayabilirsiniz.

Kaynakların Verimli Olarak Kullanılması

Malzeme, Makine, İşçi, Takım vb. gibi tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının sağlanması ve bunlara bağlantılı olarak maliyetlerin düşürülmesi de  ERP Sisteminin Faydaları arasın dadır.

Kalite ve İzlenebilirliğin Sağlanması

Bir işletmenin süreçleri uygun ise ERP Sisteminde malzemeler,  satın alma, üretim, depo transferleri ve sevk süreçlerin de belgelerin birbirlerine bağlanması ile izlenebilir. Bu sayede üretilen malzemelerde ortaya çıkan problemlerin sebeplerinin bulunması ve problemi ortadan kaldıracak işlemlerin yapılması sağlanır. Hatalı üretilen bir malzemenin ham maddeden mi, işçilikten mi veya üretim cihazlarından mı kaynaklandığı bulunarak, problemi çözecek önlemler [işçiyi eğiterek, tedarikçiyi değiştirerek ve/veya cihazları onararak] çok hızlı bir şekilde alınabilir.

Kalite ve İzlenebilirliğin Sağlanması

.  Satıcılar ve müşterilerle ilgili değerlemelerin ve istatistiksel analizlerin yapılabilmesi, ayrıca kar-zarar ve maliyet analizlerinin yapılabilmesi

.  Değişken üretim koşullarına hızlı tepki verebilme, dolayısıyla rekabet gücünün arttırılması

.  Kalitenin ve izlenebilirliğin sağlanması

.  Her aşamada maliyetlendirme

.  Simülasyon

.  Firma düzeyinde ve firmalar arası entegrasyon ve haberleşmede iyileşme

.  Satın almadan satışa kadar tüm faaliyetlerde kesin, doğru, zamanında cevaplar bulabilme

.  Müşteri hizmetinde gelişme

.  Tüm seviyelerde hız ve disiplinin sağlanması

.  Yönetimin karar verme ve kontrol yeteneğinde gelişme

ERP HAKKINDA DİĞER BAŞLIKLAR