FATURA YAZILIMI ARAMA EKRANI

FATURA YAZILIMI ARAMA EKRANI ÜST ALANLAR

Başlama ve Bitiş Tarihi

Oluşturulmuş faturaların, seçtiğimiz fatura tarihlerine göre filtrelenmesini sağlayan alandır. Default olarak başlama ve bitiş tarihi işlem yaptığımız günün tarihi olarak ekrana gelmektedir. Bulmamız gereken faturalar ile ilgili ilk ve son tarihleri girerek aradığımız belgelere ulaşabiliriz.

Sürekli tarih girmek istemiyorsak ve mesela sadece bulunduğumuz ayın faturalarının bul butonuna bastığımız da otomatik olarak gelmesini istiyorsak tarih üzerinde iken f3 tuşuna basarak bu ayarı yapabiliriz.

Belge Türü | Belge No | İşlem No

Belge Türü:

Alış fatura türünü veya türlerini seçeceğimiz alandır. Sağdaki üç noktaya tıkladığımız da seçim alanı karşımıza gelmektedir – işareti ile bütün seçimleri sıfırlayıp ekrana getirmek istediğimiz fatura tür veya türlerini işaretleyebiliriz. + işareti bütün türlerin seçilmesini sağlar.

Belge No:

Belge numarasını bildiğimiz bir faturaya listelememizi sağlayan alandır. Belge numarasını yazıp bul butonuna bastığımız da ilgili fatura ekrana gelecektir.

İşlem No:

İşlem numarası ile bir faturaya ulaşmamızı sağlayan alandır. Aradığımız faturanın işlem numarasını biliyorsak bu alana yazıp bul butonuna basmamız gerekecektir.

Fatura Grubu | Cari Hesap | Onay

Fatura Grubu:

Faturaları işlerken daha önceden tanımları yapılmış gruplara dahil edersek arama ekranın da istediğimiz gruba ait faturaları bu alandan seçerek ekrana getirebiliriz. Grup seçmediğimiz takdirde bütün gruplar seçtiğimiz diğer kriterlere göre ekrana gelecektir.

Fatura grup tanımları Menüde [Kartlar →  Genel Tanımlar → İşlem Türleri → Fatura Grup Tanımları] başlığı altındaki ekrandan yapılmaktadır.

Faturalar işlenirken Fatura Grubu alanı karşısındaki combo bax dan tanımlı bir grup seçilerek fatura kaydedilmelidir.

Cari Hesap:

Sadece seçtiğimiz Cari Hesaba ait faturaları diğer belirlediğimiz kriterlere göre listelemek için kullanılan alandır. Karşısın daki  üç noktaya basarak karşımıza gelen cari arama ekranın dan ilgili cariyi seçebiliriz.

Onay:

Onaylı, Onaysız veya hem onaylı hem onaysız faturaları listelememizi sağlayan alandır. Seçimimizi yapıp bul butonuna bastığımızda ilgili faturalar listelenir.

Depo | Hareket Kodu | Kullanıcı

Depo:

Depo seçilerek işlenmiş faturaların seçtiğimiz depoya göre listelenmesini sağlayan alandır. Tüm depolarda diye seçim yaparsak depo kriterine bakmadan diğer kriterlere göre faturalar listelenir.

H. Kodu [Hareket Kodu]:

Faturaları fatura grubu dışında da özelleştirmek istiyorsak hareket kodlarını kullanırız. Hareket Kodları Menü de [Kartlar →  Genel Tanımlar → İşlem Türleri → Hareket Özel Kod Tanımları] başlığı altındaki ekrandan yapılmaktadır.

Kullanıcı:

İşlem yapan kullanıcılara göre faturaların listelenmesini sağlayan alandır. Birden fazla fatura işlenen işletmelerde her kullanıcı kendi kullanıcı kodu ve şifresi ile işlem yapacağından sistem kullanıcıya göre yapılan işlemleri otomatik olarak kaydedecektir. Bu da kullanıcıya göre faturaları listelememizi sağlayacaktır.

Kullanıcı Tanımları Menüde [Ayarlar →  Kullanıcı Tanımları] başlığı altındaki ekrandan yapılmaktadır.

İşlem Şubesi | İşlem Tarihi

Fatura Yazılımı Arama Ekranı alanlarından;

İşlem Şubesi:

Şubeli işletmelerde faturalar şubelerden işlenebilmektedir. Veya bir şubeye alınan veya şubeden satılan ürünlerin faturaları işlenirken şube seçimi yapılabilir ya da o şube ekrana otomatik olarak getirilebilir ki uygulamada tercih edilen durum budur. Fatura arama ekranın dan şube seçimi yapılarak diğer belirlenen kriterlerle birlikte faturaların listelenmesi sağlanır.

Önemli Not: Şubelerdeki envanterleri işlenen faturalar ve depo transfer fişlerinden takip edebilmemiz için her şubeye karşılık bir depo oluşturmamız gerekmektedir. Stok envanterleri depolardan takip edilir. Bir şubeye ait birden fazla envanter takibi yapacağımız alan varsa bu şubeye ait depolar olarak tanımlama yapılmalıdır.

İşlem Tarihi:

Kullanıcıların işlemleri kayıt ettiği, ekleme yaptığı veya güncellediği tarihlere göre listeleme yapmak istediğimizde kullanacağımız alandır.

Cari Kodu | Cari Adı | Mavi Balon

Cari Kodu:

Bu alan Cari Kodlarına göre faturaların listelenmesini sağlayan alandır. Örnek olarak Carileri MS ve TD ile başlayan kodlardan oluşturduğumuzu varsayarsak bu alana MS yazıp butonuna bastığımızda kodu sadece MS ile başlayan carilere ait faturaları listeler. TD yazıp bul butonuna bastığımızda ise sadece kodu TD ile başlayan carilere ait faturaları listeler.

Cari Adı:

Adı A ile Ya da Z ile başlayan carilere ait faturaları listelemek için kullanılan alandır. Bu alana S yazıp bul butonuna basıldığın da cari adı S ile başlayan carilere ait faturaların listelenmesi sağlanır. SA yazıp bul Butonuna basılırsa cari adı SA ile başlayan cari hesaplara ait faturaların listelenmesi sağlanır.

Mavi Balon:

Bu alana tıklandığında kriter alanı kaybolup sadece listelenen faturalar görünecektir. Ekranı eski haline getirmek için yine bu alana tıklamamız yeterli olacaktır.

FATURA YAZILIMI ARAMA EKRANI ALT ALANLAR

EKLENECEK BELGE TÜRÜ | EKLE BUTONU

Eklenecek Belge Türü:

Bu alan yeni oluşturacağımız Fatura türünü seçmemizi sağlayan alandır. Satış faturaları arama ekranın da isek satış fatura türlerinden birini seçilip Ekle butonuna basıldığın da bu faturayı işleyeceğimiz ekran karşımıza gelir. Bu alanda eklenecek belge tür sıralaması Menüde [Hizmetler → Kart/İşlem Sayaçlar → İşlem Sayaçları] başlığı altındaki ekrandan yapılmaktadır. Böylece sürekli kullanılan belge türü ilk sıraya geleceğinden seçim için zaman kaybedilmez.

Ekle Butonu:

Eklenecek belge türünü seçtikten sonra bu belge türüne ait veri girişi yapacağımız ekranı karşımıza getirir.

DÜZELT VE İNCELE BUTONU

Düzelt Butonu:

Listelenen faturalardan bir faturanın üzerine gelip düzelt butonuna bastığımız da bu faturaya ait belgenin içine girilir ve belge üzerin de onay iptal butonuna basıldıktan sonra değişiklikler yapılabilir.

İncele Butonu:

Listelenen faturalardan bir faturanın üzerine gelip incele butonuna bastığımız da bu faturaya ait belgenin detayına ulaşılır ve sadece inceleme yapılabilir.

RAPOR, SİL VE KOPYALA BUTONU

Rapor Butonu:

Rapor butonu kriterlere göre ekrana listelenen faturaların ekranda çıktı görüntüsünü izledikten sonra yazıcıya veya bir mail adresine gönderilmesini sağlayan alanları açar. İstenirse bu raporlar seçimimize bağlı olarak pdf, excel veya word dosyası olarak kaydedilebilir. Rapor çıktısı Tasarla butonu ile karşımıza çıkan ekranda istenilen şekilde tasarlanabilir.

Sil Butonu:

Listelenen raporların onaysız olanlarını bu butonu kullanarak silebiliriz. Fatura onaylı silinebilmesi için ise önce bu onayın kaldırılması gerekir.

Kopyala Butonu:

Kopyala butonu üzerinde bulunulan faturanın onaysız olarak kopyalanmasını sağlar. Kopyalama yaparken hangi fatura türüne göre kopyalanacağını sistem soracaktır.