Kaliteli Sözler Liderlik

James MARCH

Liderler yaptığı müdahaleleri öyle bir zamanlar ki, bu müdahaleler kuruluşun doğal süreçleri içinde yok olacağına, büyür ve genişler. Etkili liderlik bunu yapabilmeye bağlıdır.

Bob GALVİN

İnanıyorum ki, bir liderin en önemli görevi, umudu yaymaktır.

Hunt

Toplam kalite yönetimi, her şeyden çok insanlara dayanır. İnsanlar liderlik eder yada onlara liderlik edilir -yönetilmezler.

Henry KISSINGER

Liderler, insanlarda muhteşem bir vizyon uyandırmalıdır.

Kaliteli Sözler Liderlik – [E-Yaz Yazılım]

Jonathan SWIFT

Vizyon, görülemez olan şeyleri görebilme sanatıdır.

AGUAYO

Lider, sabırla öğretir. Sabırsız yönetici lider değildir.

COVEY

Lider, en ulu ağaca tırmanan, tüm durumu gözden geçiren ve yanlış ormandayız! Diye bağıran adamdır.

Thomas FULLER

Akıllı adam şansı, güzel bir hazineye dönüştürür.

Napoleon BONAPARTE

Lider, umutla ilgili bir kişidir.

Kaliteli Sözler Liderlik – [E-Yaz Yazılım]

BURNS

Liderlik, çıplak güç kullanmanın aksine liderlik edilenlerin gereksinim ve amaçlarından ayrılamaz.

SELSZNICK

Kurumsal lider temel olarak değerlerin korunmasında ve yaygınlaştırılmasında uzmandır.

Charles KNIGHT

Mükemmellik standartları koyun ve bunu takip edin. Sıradanlığı kabul eden herkes okulda, işte, yaşamda ödün vermiş sayılır. Ve lider ödün vermeye başladığında, tüm kuruluş da ödün verir.

SELZNICK

Etkili lider, eğitimciliğin anlamını bilmeli ve bu işin tekniğinde ustalaşmalı derler, doğrudur.

SELZNICK

Yaratıcı liderlik sanatı, kurum oluşturma sanatıdır; yeni ve sürekli değerler içeren bir organizmayı oluşturmak üzere insan ve teknoloji kaynakları üzerinde yeniden çalışmaktır.

Kaliteli Sözler Liderlik – [E-Yaz Yazılım]

SELZNICK

Liderlik, yalnızca hayatta kalmaya yoğunlaştığında başarısız olur.

Townsend ve Gebhardt

Eğer mürettebat farklı yönlere kürek çekiyorsa, kaptanın limanı açık biçimde görmesi hiçbir işe yaramaz.

Henry KISSINGER

Liderin işi, takipçilerini şu an oldukları yerden alıp hiç olmadıkları bir yere götürmektir.

OGILVY

En iyi liderler, kişiliklerinde güçlü bir kalıpçılık özelliği taşımayan yöneticilerden çıkar. Yeniliğe direneceklerine onun sembolü olurlar.

Bernard MONTGOMERY

Lider, bulaşıcı bir iyimserliğe sahip olmalıdır.
Mareşal

Kaliteli Sözler Liderlik – [E-Yaz Yazılım]

GARDNER

İnsanlar daima, kısmen şu an tatmin olmak için, kısmen de gelecekti umutlar için yaşamışlardır. Ve umudu canlı tutmak liderin görevidir. O en güçlü enerji kaynağıdır.

GARDNER

İyi liderler, takipçilerinin verebileceğinden fazlasını istemezler, ancak, onların vermeye niyetli olduklarından veya verilmesinin mümkün olduğunu düşündüklerinden fazlasını isterler ve elde ederler.

HOSOTANİ

Yetenekli iş yeri liderleri kimdir? Bana göre, problemleri tanımlamakta ve çözmekte yetenekli olan kişilerdir.

HOSOTANİ

Bugünkü gibi zor zamanlarda, sürekli olarak ciddi yeni problemleri keşfetmeli, tanımlamalı ve çözmeliyiz. Eğer bunu yapmazsak, iş yeri liderleri olarak rollerimizi yerine getirmemiş oluruz ve şirketlerimiz tüm potansiyellerini kullanamazlar. O zaman da, çalışanlarımızın ve iş arkadaşlarımızın yaşamlarında gerçek bir amaç yaratmakta başarısız oluruz.

Chang, Labovitz ve Rosansky

Dünya çapındaki liderler, kendi çalışanları için çalışırlar.

Kaliteli Sözler Liderlik – [E-Yaz Yazılım]

Bennis Ve Nanus

Gelişme, organiktir, doğaldır. Bir liderin yapa bileceği en iyi şey, gelişme iklimini yaratacak koşulları anlamak ve olası her şeyi sulamaktır. Lider nadiren olaylara karışır ve bu kadarı bile büyük bir risktir.

Chang, Labovitz ve Rosansky

Liderler dünya çapında olmak için dünyaca meşhur olmak zorunda değillerdir.

Chang, Labovitz ve Rosansky

Büyük TKY liderleri tutku ve hırs ile aynı zamanda da şefkat ve merhametle liderlik ederler. Herkesin TKYnin içinde yer alması biçimindeki ısrarlarını hata yapmaya izin vererek dengelerler.

GEORGE

Liderler uçaktaki pilotlar gibidirler. Onlar, bir parçası oldukları uçuşu, gidecekleri alana ulaşmak için, çizelgeleri, araçları ve iş arkadaşlarını kullanarak yönlendirirler. İlk kez kaliteye liderlik edenler, ilk kez uçan pilotlar gibi, böyle bir yolculuğun daha başında bile kendilerini bunalmış hissederler.

Valerie A. ZEİTHAML

Liderlik insanları heyecanlandırmaktır.

Kaliteli Sözler Liderlik – [E-Yaz Yazılım]

Lao-Tzu

Üstün lider işlerin yapılmasını çok küçük hareketlerle sağlar.
Emirlerini çok kelimelerle değil yaptığı birkaç işle yayar her şeyle bilgilenir ancak nadiren karışır.
Bir katalizördür ve eğer orada olmasa, işler o kadar da iyi gitmeyecekse bile.
Başarıya ulaşıldığında hiçbir övgüyü üstüne almaz.
Ve üstüne hiç övgü almadığı için övgü onu hiç terketmez.

Alan L. MCGINNIS

En iyi liderler, kendilerini geçecek takipçiler yetiştirirler.

Beniis ve Nanus

Liderlik, güç kullanmak değildir. Başkalarını güçlü kılmaktır.

Wynn Ve Guditus

Liderlik yol göstermenin ötesinde bir şeydir. Liderlik, diğerlerinin gelişmesi için fırsatlar sağlamak
Ve organizasyonun tümünün başarısına daha fazla katkıda bulunmaktır.

GLASSER

Hem lider, hem de yönetici olmak için kendi tarzınızı geliştirmelisiniz. Bu size yarayacak tek tarzdır.

Bennis ve Nanus

Liderlik fonksiyonunun üstün yeteneği, geleceğe ilişkin, basit, kolayca anlaşıla bilir, açıkça arzulanabilir ve insana enerji veren bir vizyon yerleştirmektir.

Kaliteli Sözler Liderlik – [E-Yaz Yazılım]