Restoran Yazılımları | Restoran Programları

Restoran Yazılımları, restoranların tiplerine göre farklılık gösterebilirler. Alakart restoranlar da ki sipariş ve tahsilat işlemleri, self servis restoranlara göre farklıdır. Restoranların büyüklükleri ve şube sayılarının çokluğu da kullanılan yazılımda aranan özellikleri farklılaştırmaktadır. Kullanılan donanım ürünlerinin de restoran yazılımlarına etkisi vardır. Şimdi restoran tiplerini, restoranlar da yazılımla birlikte kullanılacak cihazları ve yazılımlarda olması gereken özellikleri sırasıyla kısaca açıklamaya çalışalım.

Restoran Çeşitleri

Alakart Restoran-Restoran Yazılımları

Alakart Restoran

Self Servis Restoran-Restoran Yazılımları

Self Servis Restoran

Alakart Restoran-[A la carte restaurant]

İstenilen yemeklerin sipariş verildikten sonra hazırlandığı restoranlara alakart restoran denir. Yemek için restorana gelen müşteriler için masaların bulundurulduğu ve garsonların müşterilere menü sunarak sipariş aldıkları, alınan siparişlerin mutfak bölümün de hazırlatıldığı ve müşteriye sunulduğu  restoranlara alakart restoran denir.

Self Servis Restoran-[Self servis restaurant]

Müşterilerin istedikleri yemekleri belirli bir alandan  alarak ve ödemesini yaparak  masalara oturup yedikleri restoranlara self servis restoran denir.

Fast-Food Restoran

Yiyeceklerin müşteriler tarafından bir araya getirilmiş ürünlerden oluşturulan menülerden seçildiği ve ödemenin önceden yapıldığı restoranlara fast-food restoran denir.Bu tip restoranlarda verilen siparişler ya beklenir hazırlanınca müşteri tarafından alınarak masaya oturulur ya da sipariş çalışanlar tarafından müşterinin oturduğu masaya getirilir. Yaygın olan müşterinin siparişini kendisinin aldığı yöntemdir.

Açık Büfe Restoran

Ödemenin kişi başına sabit olduğu hazırlanan bütün yiyecek ve içeceklerden müşterinin istediği kadar alabildiği restorana açık büfe restoran denir.

Fast Food Restoran-Restoran Yazılımları

Fast Food Restoran

Açık Büfe Restoran-Restoran Yazılımları

Açık Büfe Restoran

Restoran Yazılımları ile kullanılan donanım ürünleri

Alakart Restoranlar

Arka Ofis: Alış faturalarının, üretim reçetelerinin, giderlerin ve personele ait avans ve maaş ödemelerinin girildiği stok ve cari kart gibi bütün kart tanımlamalarının yapıldığı kısaca ön muhasebe ve muhasebe işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

Bu bölüm de Masa üstü ve/veya dizüstü Bilgisayar, Server, Güç Kaynağı, Yazıcı, Switch, Modem cihazları kullanılır.

Ön Ofis: Sipariş, Satış ve Tahsilat işlemlerinin yapıldığı alanlardır.

Bu alanda Dokunmatik PC (Bilgisayar), El Terminali, Termal Yazıcı, Access Point cihazları kullanılır.

Mutfak: fiş yazıcı ve/veya ekran kullanılır

Self Servis Restoranlar

Arka Ofis: Masa üstü ve/veya dizüstü Bilgisayar, Server, Güç Kaynağı, Yazıcı, Switch, Modem cihazları kullanılır.

Ön Ofis: Dokunmatik PC (Dokunmatik Bilgisayar), Termal Yazıcı, Barkod Okuyucu.

Fast Food Restoranlar

Arka Ofis: Masa üstü ve/veya dizüstü Bilgisayar, Server, Güç Kaynağı, Yazıcı, Switch, Modem cihazları kullanılır.

Ön Ofis: Dokunmatik PC (Dokunmatik Bilgisayar), Termal Yazıcı, Barkod Okuyucu.

Açık Büfe Restoranlar

Arka Ofis: Masa üstü ve/veya dizüstü Bilgisayar, Server, Güç Kaynağı, Yazıcı, Switch, Modem cihazları kullanılır.

Ön Ofis: Dokunmatik PC (Dokunmatik Bilgisayar), Termal Yazıcı, Barkod Okuyucu.

Restoran Yazılımları Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Masa işlemleri Takibi

Restoran Yazılımları, Alakart restoranlarda masaların rezerve edilmesinden masada verilen sipariş miktarlarını, sipariş ile servis arasındaki süreyi, masanın diğer masalara göre ciro performansını, müşterinin masa da kalma süresini, sipariş alan garsonların  performanslarını takip edebilmelidir

Paket Servis

Restoran Programları, Alakart, Fast Food ve Self Servis restoranlarda paket servis diye adlandırılan dışarıdan verilen siparişlerin, teslimat ve takip işlemlerinin takibini  yapabilmelidir.

Tartılı ve Barkodlu Ürünler

Restoranlarda tatlılar grubundaki ve hazır barkodlu ürünler  hızlı adisyon dediğimiz yöntemle direk müşteriye satılabilmektedir. Yazılımlar, tartılı ve hazır barkodlu ürünlerin takibini de yapabilmelidir.

Stok Seviyesi

Restoranlarda ürünlerin bulunması gereken miktarlarının takibinin yapılabilmesi gerekir. Günlük harcanan ürünlerde bu takip yapılmaz ise alınan siparişlerde sıkıntı yaşanabilir. Bu yüzden kullanılan yazılımlar da da stok seviyesi kontrolü yapılabilmelidir.

Üretim

Restoranlarda alınan ve satılan ürünlerin giriş ve çıkışlarının doğru takip edilmesi ürün karlılıklarının hesaplanması için en önemli işlemler dendir. Bu yüzden birçok malzemeden hazırlanan ürünlerin ürün reçetelerinin oluşturulması ve sipariş alındıkça otomatik olarak üretilmesi gerekir.

Kullanılacak yazılım bu işlemleri yapabilecek yetenekte olmalıdır.

Bilgi Mesajı

Müşteriler menüden seçtikleri bir ürün üzerin de değişiklikler talep edebilir. (Baharatı az olsun, soğan olmasın gibi). Bu yüzden kullanılan yazılımlar da mutfağa gönderilen siparişlere özel bilgi mesajları ilave edilebilmelidir.

Tahsilat Tipleri

Restoran Programları ile tahsilat işlemleri nakit yapılabildiği gibi kredi kartı ve yemek fişleri ile de yapılabilmelidir. Nakit yapılan hesap alma işlemlerin de döviz olarak ta tahsilat yapılabilmelidir. Bir tahsilat işlemin de kredi kartı, yemek fişi, ₺ veya döviz olarak nakit işlemlerin biri, birkaçı ya da hepsi kullanılabilmelidir.

Bütün bu ödeme araçlarına göre ayrı ayrı rapor alınabilmelidir.

Müşteri Kartı

Restoran Programları ile Müşteri Kartı bir başka adı ile sadakat kartı uygulaması yapabilmeli. Böylece müşterilerin hangi siparişleri verdiğinin hangi zamanlarda geldiğinin ve ne kadar iskonto uygulandığının  raporlarını oluşturabilmelidir.

Vardiyalı İşlemler

Şehirler arası yollarda dinlenme tesislerin de olduğu gibi gündüz ve gece uzun süreli açık olan restoranlarda personeller vardiyalı olarak çalışırlar. Vardiyada kasadaki personelin değişiminde kasadaki işlemler ile birlikte paranın da devir alan personele zimmetli olarak teslim edilmesi gerekir. Restoran yazılımları da bu vardiya işlemlerini takip edebilmelidir.