Stok Kartı ana ekran

E-Yaz Yazılım KOBİ ERP [Kerp] ürününe ait stok kartlarında farklı özelliklere sahip ürünler için [Renk, Beden, Kavala, Seri-Lot, Paket Stok vb. gibi] tanımlamalar yapabilir ve bu ürünlere ait raporları, istenilen tasarımda dinamik ya da statik olarak alabilirsiniz.

1-Stok Kodu

Stok Kartı ana ekran da ki kod alanın da 5 farklı şekil de kod oluşturabilirsiniz

 1. f5 tuşu ile Kod oluşturma

  Stok Kodu alanında f5 tuşuna basıldığında yazılım nümerik bir kod oluşturur. Bu kodlar her yeni stok kartında birer artarak oluşmaya devam eder.

 2. f6 tuşu ile Stok Kodu oluşturma

  Stok Kodu alanında f6 tuşuna basıldığında yazılım ean13 formatında bir barkod üretir. Bu barkod içeriğinde o ana ait zaman bilgisi içerdiği için f6 ile oluşturulan hiçbir barkod diğer barkodlar ile çakışmaz.

 3. f7 tuşu ile Stok Kodu oluşturma

  Stok Kodu alanında alfa nüm erik bir kod parçası yazılıp f7 tuşuna basıldığında bu kod parçasının ardına nümerik bir sayı oluşturur. Aynı kod parçasından üretilen her yeni stok kodunun nümerik kısmı ardışık sayı olacaktır.

 4. f10 tuşu ile Stok Kodu oluşturma

  Stok Kodu alanın da f10 tuşuna basıldığında grup kodlarından kodun sabit kısmı oluşur. Değişken kısmı bizim belirlediğimiz nümerik sayı ile başlar ve aynı tip stoklarda ardışık sayı olarak devam eder

2-Arama Kriterleri

Bul

Bul butonu Yeni açılacak Stok Kartında Stok kodu alanına en son atanan sayının bir fazlasını yazar. Nümerik olarak atanan en son Stok Kodu 518 ise bul butonu ile atanacak yeni Stok Kodu 519 olacaktır.

Liste

Liste butonu Stok Kartı arama ekranının açılmasını sağlayan buton dur.

Diğer İsimleri

Diğer İsimler butonu Stok Kartı açılan ürünün yabancı bir yada birçok dildeki adının yazılacağı ekranın açılmasını sağlayan buton dur.

Durum

Bu alan Stok Kartı açılan ürünün aktif ya da pasif olduğunu belirtmemizi sağlamaya yarar. Pasif olarak kaydedilen Stok Kartları Stok arama ekranlarında görünmezler.

Sürekli Giriş

Stok Kartı’ındaki bu alana ait kutucuk işaretlenip Stok Kartı açılan ürün kaydedildiğin de yeni boş bir Stok kartının ekrana gelmesini sağlanır.

Resim

Bu alan stok resimlerinin koyulduğu alandır. Bu alan üzerinde iken mouse ile sağ tıklandığında Değiştir ve Standart Resim diye iki seçenek açılır. Değiştir dediğimizde bizden bir resim seçmemizi ister, seçilen resim veri tabanına kaydolur.

3-Sekmeler

Stok Kartı ana ekran da 17 adet sekme vardır. Bu sekmelerin bir kısmı Stok Kartı açılan her  ürün için  olması gereken verileri içeir , diğer bir kısmı da ürün özelliklerine veya  yapılacak farklı işlemlere  göre devreye girecek verileri içerir. Sekmeler ihtiyaca göre ve/veya kullanıcı bazında eklenip çıkarılabilir, sırası değiştirilebilir.

4-Alt Butonlar Ve Alanlar

Kaydet butonu yeni açılan ve en az asgari bilgileri girilen ürüne ait stok kartının ve/veya daha önce açılmış olan stok kartında yapılan değişiklerin kaydedilmesini sağlar.

5-Adı, Alternatif Adı, Girişler, Çıkışlar, Kalan Alanları

Stok Kartı- ana ekran da Adı alanına Stok Kartı açılan ürünün adı yazılır. Alternatif adı alanına da bilinen kısa ismi veya kullanıcının anlayabileceği bir isim yazılabilir, Böyle durumlar da  ürün stok arama ekranın da alternatif adı kriteri ile aranır.

Girişler alanı kartı açılan ürünün giriş sayısını, çıkışlar alanı da bu ürünün çıkış sayısını kalan alanı da bu ürün den ne kadar kaldığını gösterir.