Stok Kartı Değerler

Stok Kartı Değerler sekmesi, E-Yaz Yazılım KobiERP ürünün de; Stok kartı ile açılan ürüne ait depo bazında miktarlarının, max. ve min. stok seviyelerinin, raf yerinin belirlendiği ve ürüne ait sayım değerlerinin de girilebildiği bölümdür.

1-Depolar

Stok Kartı -> Değerler -> Depo

Bu bölümde firma için açılan depoları gösteren bir alan vardır. Örneğin bir firma için Bursa, Kütahya ve Merkez adı altında 3 adet depo açılmıştır. Bu depoların üzerine tıklandığında stok kartına girilen ürünün bu depolardaki giriş çıkış miktarları görülür. Bursa deponun üzerine tıklandığında 6 ürün girişi,  1 ürün çıkışı ve kalan 5 ürün görünmektedir. Kütahya depoda ise 4 ürün girişi, 2 ürün çıkışı ve kalan 2 ürün görünmektedir. Merkez depoda ise 3 ürün girişi, 1 ürün çıkışı ve kalan 2 ürün görünmektedir.

2-Raf Yeri ve Min. Max. Stok Seviye Tanımı alanları

Stok Kartı -> Değerler -> Raf Yeri – Min. Max Stok Seviyesi

Raf yeri; örneğin Bursa depodaki bu ürünün hangi rafta olduğunu gösteren adrestir. 34A olarak tanımlanırsa ve Uygula butonuna basılırsa bu ürünün bursa depodaki raf yeri 34A olarak kayıt edilecektir.

Min. Max Stok Seviyesine yazılan rakamlar ve ya alfa numerik sayılar uygula butonuna basıldığı zaman kaydedilir. Kaydet butonuna basıldığında kaydedilmez. Örneğin; Bursa depo için bu ürünün raf yeri 34A, minimum stok seviyesi 2, maximum stok seviyesi 5 yazılır ve Uygula butonuna tıklanır. Kütahya depo için bu ürünün raf yeri 23B, minimum stok seviyesi 5, maximum stok seviyesi 7 yazılır ve Uygula butonuna tıklanır.

Minimum stok seviyesi sıfırsa hesaplamalarda kontrol edilmez, özellikle verilecek siparişlerde kayda alınmaz. Bu durumda minimum stok seviyesinin en az 1 olması gerekir, maximum stok seviyesinin ise ikiden büyük bir tam sayı olması gerekmektedir.

3-Stok Giriş Çıkış Toplamını Hesapla / Şube Bazlı Değerler

Stok Kartı Değerler bölümün deki Stok Giriş Çıkış Toplamını Hesapla / Şube Bazlı Değerler alanları;

Stok Giriş/Çıkış Toplamını Hesapla butonu bulunan depoda giriş çıkışlarda bir problem olduğunu düşünüldüğünde Stok Giriş/Çıkış Toplamını Hesapla butonuna tıklandığında sadece bu ürüne ait giriş ve çıkışları bu depo için hesaplayıp yazacaktır. Stok için bu işlem kontrol edilir ve fark görülürse, düzeltilir ve doğru değerler bu alana gelir.

Hizmetler -> Toplamları Hesapla işleminde ise bütün stoklar için toplamlar hesaplanır.

Şube Bazlı Detaylar; butonu ile yeni bir pencere açılır ve bu pencere bu şubedeki fiş işlemleri, fatura işlemleri, tüm işlem toplamlarını gösteren bir formdur. Bu stok kartıyla ilgili özet bilgiyi de gösterir. Giriş/Çıkış miktarlarının faturayla mı fişle mi olduğu, kalan toplam miktar vb. Şubeler için de giriş/çıkış miktarları gösterilmiştir.

4-Sayım sonucu miktar

Stok Kartı Değerler bölümündeki  Sayım sonucu miktar alanı;ürünün sayım sonucu ortaya çıkan miktarının girildiği alandır.

Örneğin bu alana 4 rakamı girildiğinde ve Uygula butonuna tıklandığında bu işlem bugünün tarihinde bir sayım fişi olarak sisteme kaydedilir.

Sayım sonucu miktar alanına yazılan rakam sayım düzeltme fişi olarak sisteme işler. Hangi depoda işlem yapılıyor ise o depoda kalan rakamı buraya yazılan rakamla eşitlemek için sayım fişinde giriş ve ya çıkış işlemi yapılır.

Örneğin; Bursa depoda kalan ürün sayısı 5, sayım sonucu 7 çıkarsa, buraya 7 yazılıp uygula butonuna basıldığında sistem tarafından “Sayım düzeltme girişi tamamlandı.” Diye bir uyarı penceresi açılır.

İşlemler -> Stok -> Stok Giriş İşlemleri –> Belge türü: Sayım Fişi seçilip Bul butonuna tıklandığında Bursa deposu için bu ürüne dair 2 adet ürün giriş fişi olduğu görülür. Sistem bu 2 ürün farkını dengelemek için bugünün tarihinde ürün giriş fişi oluşturur ve aradaki farkı kapatır.