Stok Kartı Fiyat

E-Yaz Yazılım Kobi ERP-Kerp ürünün de;Stok Kartı fiyat sekmesi, Stok kartı açılan ürüne ait alış ve satış fiyatlarının dövizli olarak ta tanımlanabildiği ve fiyat politikalarının oluşturulduğu bölümdür.

.

1-Stok Kart Fiyatları

Stok Kartı Fiyat sekmesindeki bu alanlar Stok Kartı açılan ürüne alış ve satış fiyatlarını istenilen döviz birimin de yazabileceğimiz alanlardır. Satış veya alış fiyatı alanına bir sayı yazıldıktan sonra yandaki alandan döviz birimi seçilir. Döviz birimleri eklemek için Kartlar-Genel Tanımlar-Döviz Tanımları menüsüne gitmemiz gerekir.

2-Fiyat Politikası

Stok Kartı Fiyat Sekmesindeki, Fiyat Politikası alanları kartı açılan ürün için alış ve satışlar da uygulanacak değişik fiyat politikalarını içeren alanlardır. Satışlar da 25 farklı alışlarda da 25 farklı fiyat politikası seçilebilir. Fiyat çarpanı alanını kullanarak belirlenen bir fiyata % ekleme ve çıkarmalar yapılarak alış ve satış fiyatları belirlenebilir. Örnek olarak Ürünün Satış fiyatını Stok kartına tanımlanan alış fiyatına %20 ekleyerek oluştur diyebiliriz.

Stok Kartında ki fiyat politikasının geçerli olabilmesi için Fiyat Rota tanımlarındaki düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

3-Maliyetler

Stok Kartı -> Fiyat -> Maliyetler

FİFO: İlk giren ilk çıkar maliyet hesaplama türü.

Yürüyen Ağırlıklı Ortalama: Aynı ürün için çeşitli zamanlarda alınan miktarın toplanıp adete bölündüğü maliyettir. (Miktar tutarla çarpılır ve adete bölünür.)

Ortalama maliyet: Üründen kaç tane ayrı fiyattan alınmışsa o fiyatların toplanıp adede bölünmesidir.

Üretim maliyeti: Üretimden gelen maliyettir.

Bu ortalamaların hesaplanıp bu ekrana yazılabilmesi için 3 yöntem vardır.

1.)İşlemler -> Stok -> Hızlı Fiyat Bilgi Değişikliği ekranında ürün seçilir ve Stok Maliyetlendirme sekmesine girilir ve burada ortalaması alınmak istenen maliyetler seçilir ve daha sonra Maliyetlendir butonuna basılır.

2.)İşlemler -> Fatura -> Alış Faturalarında Eklenecek Belge Türüne mal alım faturası seçilir ve bir cari kart eklenir daha sonra stok seçilir. Ayarlar kısmına girilir ve 60 numaralı Alış Faturası Onayda Maliyet Çalıştır 1=Evet 0=Hayır buraya 1 yazılması gerekir. Böylece alış faturalarında maliyetler otomatik hesaplanır.

3.)Fatura ekranında fatura onaylandıktan sonra Hızlı İşlem menüsünde Maliyetleri hesapla seçeneği seçildikten sonra işlemi gerçekleştir butonuna tıklanır. Bu şekilde de maliyetler hesaplanabilir.

4-Özel Fiyatlar

Stok Kartı Fiyat sekmesindeki Özel Fiyatlar alanları stok kartı açılan bir ürüne birden fazla satış fiyatı uygulanacaksa kullanılacak alanlardır. Bu alanlarda bir ürüne Altı farklı fiyat tanımlanabilir.

Bu alanlarda tanımlanan fiyatlar;

  1. Fatura, irsaliye, sipariş, teklif gibi işlem ekranlarında seçilerek kullanılabilir.
  2. Bir ürün de bütün carilere özel bir fiyat uygulanacaksa stok kartındaki fiyat politikası alanların da uygulanacak özel fiyat seçilerek ürüne ait stok kartı kaydedilir. İşlemler de bu ürün seçildiğinde özel fiyata tanımlanan fiyatlar ekrana otomatik olarak gelir.
  3. Özel Fiyatları oluşturulan ürünler belirlenen Cari kartları için devreye girecekse bu cari kartlara ait Ticari Bilgiler sekmesindeki satış ve alış ön değeri alanların da uygulanacak özel fiyatlar seçilerek kaydedilir. Bu carilere yapılan işlemlerde seçilen stoklar ile ilgili özel fiyatlar ekrana otomatik olarak gelecektir.

5-Satış Dip Fiyat

Satış Dip Fiyat

                Satış Dip Fiyat; program bu alana girilen rakamın altında bir rakamı satış faturasında onaylamaz ancak bunun sağlanabilmesi için yönetici yetkileri olmayan (yetkisiz) bir kullanıcı olması gereklidir.

Program parametrelerinden 96. Satırdaki Satış Dip Fiyat Kontrolü (0=Hayır 0==Evet)  0 hayır, 0’dan farklı evet demektir buraya 0’dan farklı bir rakam yazılıp kaydedilmelidir. Yoksa program kontrol etmeyecektir.

Satış dip fiyatın çalışabilmesi önce parametrelerden bu ayarın yapılması ve daha sonra yönetici olmayan bir kullanıcı tarafından yapılması gerekmektedir.

6-E-Ticaret Satış Fiyatları

E-Ticaret Satış Fiyatları

                Stok Kartı Fiyat bölümündeki E-Ticaret internet satış fiyatları bölümünde; internet satış fiyatları toptan, internet satış fiyatları perakende alanları bulunur. Bu bölüm E-Ticaret yazılımı ile Kobi ERP arasında entegre çalışır. Bu ürüne ait toptan ve perakende fiyatını eşleştirme amacı ile kullanılır.