Stok Kartı Giriş Ekranı

E-Yaz Yazılım Kobi ERP-Kerp ürününde;

Stok Kartı Giriş Ekranı aranan ürün ve/veya ürün grubunun çok rahat bulunup listeleneceği bir ekran dır. Stokların listelendiği alan kullanıcıya göre özelleştirilebilir. Liste alanı ürünle ilgili ürün kartına yazılan bilgi alanlarının çoğunu ekrana getirmektedir.

1-Arama Kriterleri Ve Kayıt Durumu

Arama kriterleri; Kodu, Adı, Barkodu, Kombine (Stok Adı, Kodu, Alternatif Adı, Özel Kodu) Akıllı Arama ( Kodu, Adı, Barkodu, Alternatif Adı, Özel Kodu, Grup İsmi) başlıkları altın da toplanmaktadır.

Arama Kriterleri

Kodu: Bu alana ürüne verdiğimiz stok kodu ile ilgili bilgiler yazılır. Aradığımız bir ürüne direkt ulaşabilmemiz için kodu alanına ürünün tam kodu yazılmalıdır. Stok kodları bir kalıp ile başlıyorsa başlama kısmını yazmak la o kalıpla başlayan bütün ürünleri listeler. % yazdıktan sonra yazılan kod parçacığı stok kodları için de o kod parçacığının geçtiği stokları bulup listeler.

Adı: Bu alan, ürün adının yazıldığı sırada yazılmasıyla istediğimiz ürünü ve/veya ürünleri listeler. % işaretini kullanıp ürün adın da geçen bir kelime ile ürün bulunabilir.

Barkodu; stok barkodu ile de arama yapılabilir. Barkod elle girildiğinde ya da barkod okuyucu ile okutulduğunda aranan stok ekrana gelir.

Kombine; kısmına stok adı, kodu, alternatif adı, özel kodu, yazılarak arama yapılabilir.

Akıllı Arama; kodu, barkodu, adı, alternatif adı, özel kodu ve grup isimleriyle arama yapılan alandır. Grup ismi yazılırsa sadece o gruba ait ürünler ekrana getirilir. Örneğin; SARF.  Fakat grup ismi 2 kelimeden oluşuyorsa sadece 1. kelime yazılmalıdır aksi takdirde stoklar ekrana gelmeyecektir çünkü buraya yazılan 2. Kelime grup içinde bulunan ürünler için arama yapar. PAKET STOK grubunun altında bulunan ürünler için PAKET STOK diye arama yapıldığında ekrana hiçbir şey gelmez ancak PAKET BALON diye arama yapıldığında paket grubuna ait içinde balon kelimesi geçen stoklar ekrana getirilir.

Kayıt Durumu

Aktif, Pasif, Tümü seçenekleri bulunur. Stok arama ekranına aktif ve pasif stokları getirebilmek için kullanılan alandır. Tümü seçildiğinde; aktif ve pasif olan tüm stoklar ekrana getirilir. Aktif seçildiğinde; şuan işlem görmekte olan bütün stoklar ekrana getirilir. Pasif seçildiğinde; artık faturada ve diğer hareket ekranlarında görülmesi istenmeyen fakat diğer hareketlere bağlı olduğu için silmenin mümkün olmadığı stoklar için kullanılır. Pasif stoklar daha sonra aktif hale getirilebilir.

2-Grup Ağacı

Stok Kartı Giriş Ekranı içinde bulunan Grup Ağacı Listele bölümü, Stok kartı açılırken gruplandırılan ürünlerin grup isimlerinin listelendiği bölümdür. Grup isimleri üzerine gelindiğinde o gruba ait ürünler ekrana gelecektir.

3-Sütun İşlemler

Stok Kartı Giriş Ekranı için deki stokların listelendiği alanda ki sütunlar da mous ile sağ tıklandığında listelenen ürünler ile ilgili birçok düzenleme ve arama işlemlerinin yapılacağı görülecektir.

4-Tablo Ayarları

Stok Kartı Giriş Ekranı alanında ki stokların listelendiği bölümde bulunan tablo ayarları ile kullanıcıya özel listeleme formatı oluşturulabilir, stoklar sütun bilgilerine göre filtre edilebilir.

5-Ekle-Düzelt

Ekle yeni bir Stok Kartı açılmasını, Düzelt butonu ise listede üzerinde bulunulan ürünün Stok kartına girip işlem yapmamızı sağlayan buton dur.

6-Artı Özellikler

Stok Kartı Giriş Ekranı içindeki ürünlerin listelendiği bölüm de Teknik Özellik, Dokuman, İnternet sütunlarına ait kutucukların dolu olması o ürünlere ait dokuman olduğunu, teknik özelliğinin bulunduğunu ve e-ticaret sitesinde yayınlandığını gösterir.