Stok Kartı Teknik Özellikler

E-Yaz Yazılım KOBİ ERP ürünün de, Stok Kartı Teknik Özellikler sekmesi, stok kartı açılan teknolojik ürünlere ait teknik özelliklerin kolayca eklenebileceği bölümdür.

Teknik Özellik Ekleme Yöntemleri Ve Diğer Notlar

Stok Modülün de  Stok Kartı Teknik Özellikler bölümüne özellik  ekleme yöntemlerini  üç ana başlıkta toplayabiliriz.

Kopyala Yapıştır Yöntemi

Teknolojik ürünün internetteki iki sütun şeklinde oluşturulmuş teknik özelliklerinin kopyalanıp yapıştırılması ile stok kartı teknik özellik bölümüne eklenmesi yöntemidir. Ürün teknik özellikleri bir Excel sayfasında yine iki sütun şeklin de ise aynı yöntemle stok kartına eklenir.

Dosyadan Oku Yöntemi

Ürünün teknik özellikleri bir text dosyasın da ve özellikler boşluk, tab veya virgül ile birbirinden ayrılmış ise, özelliklerin birbirinden ayrılma durumunu işaretleyip dosyadan oku komutunu vererek teknik özellikleri ekleme yöntemidir.

Yazılarak Eklenmesi Yöntemi

Ürüne ait teknik özelliklerin klavyeden yazılarak eklenebilmesi yöntemidir. Bu yöntem çok zaman alacağı için pek tercih edilmez.

Diğer Notlar

Stok Programı-Stok Kartı Teknik Özellikler sekmesindeki Teknik Özellik yazısı ürün özellikleri eklendikten sonra siyah renkten kırmızı renge dönüşür.

Stok Kartı arama ekranın da teknik özellikleri ekli olan ürünlerin teknik özellik başlığı altındaki kutucukları işaretli olacaktır. Bu sayede arama ekranın da stoklar listelenirken teknik özelliklerinin olup olmadığı rahatlıkla görülebilecektir.

Teknik özelliklerdeki bir satırı silebilmek için o satırın seçilip del tuşuna basılması gerekir. Bütün özellikleri silmek için de özellikler tamamen seçilerek del tuşuna basılır.