E-İrsaliye Nedir

E-İrsaliye Nedir ? 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği irsaliyede bulunması gereken bilgileri içeren fakat kağıt olarak değil dijital ortamda oluşturulan belgedir.

Elektronik irsaliyenin standartları ve veri şekli Gelirler idaresi başkanlığı (GİB) tarafından düzenlenmiştir. E-irsaliye kâğıt olarak düzenlenen, en az 3 nüsha olan sevk irsaliyesi ile aynı özelliklere ve hukuki niteliklere sahiptir ve sevk irsaliyesinin yerine geçmektedir.

E-İrsaliye Nedir ?

 • Elektronik irsaliye kullanımı hangi işletmeler için zorunludur?

  E-Fatura kullanması zorunlu olan işletmelerin tümü e-irsaliye kullanmak zorunda olacaklardır. E-Fatura kullanan işletmelerin Elektronik irsaliye ye zorunlu olarak geçiş tarihleri Gelirler İdaresi Başkanlığın dan, 1 Temmuz 2018 olarak belirlenmiştir. 01.01.2017 tarihinden itibaren şahıs ya da sermaye işletmeleri  gönüllü olarak e-irsaliye ye geçiş yapabileceklerdir.

  Önemli Not: E-İrsaliye düzenlenebilmesi için her iki tarafın da e-irsaliye kullanıyor olması gerekmektedir. İrsaliye düzenlenecek firma e-irsaliye kullanmıyorsa kağıt irsaliye düzenlenebilecektir.

 • E-İrsaliye uygulamaların da yol denetimi nasıl olacaktır?

  Kontrol memurları tabletler ve/veya akıllı cep telefonları aracılığı ile elektronik irsaliye bilgilerine ulaşabileceklerdir. Kontrolleri de bu cihazlar sayesin de yapabileceklerdir. Elektronik İrsaliye üzerinde plaka bilgisi, şöfore ait TC kimlik numarası olacağından cihazlardan bu bilgiler girildiğinde e-irsaliye ye ulaşabilecekler ve denetimlerini yapabileceklerdir.

 • Önce e-irsaliye mi yok sa e-faturamı düzenlenmeli?

  Elektronik irsaliye düzenleyebilmek için önce e-faturanın düzenlenmesi ve gönderilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi kağıt ile düzenlenen irsaliyelerde irsaliye ya faturadan önce ya da eş zamanlı olarak düzenlenmektedir.

 • Mali mühür ve elektronik sertifika

  Tüzel kişilik taşıyan işletmelerde mali mühür ile gerçek kişi mükelleflerde ise mali mühür veya elektronik sertifika ile irsaliyenin değişmezliği sağlanacaktır.

 • E-arşiv faturayı irsaliye olarak kullanan mükellefler

  E-arşiv faturayı irsaliye yerine kullanan mükellefler elektronik irsaliye ye geçtiklerinde; karşı tarafta e-irsaliye kullanıyorsa mutlaka elektronik irsaliye düzenlenmeli, karşı taraf e-irsaliye kullanmıyorsa e-arşiv fatura oluşturarak işlemlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz.

 • Elektronik İrsaliyenin onaylanması

  Elektronik irsaliye, irsaliyenin düzenlendiği tüzel kişilik ve/veya şahıs tarafından tamamen onaylanabileceği gibi kısmen de onaylanabilecek ya da tamamen red edilebilecektir.

Elektronik İrsaliyenin avantajları nelerdir?

Elektronik irsaliye ye geçiş yaptıktan sonra kağıt irsaliye göre işlemlerinizi daha hızlı ve pratik olarak yapabilirsiniz.

Özellikle mevcutta e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı olan mükellefler elektronik irsaliye ye geçtiklerinde bir belgenin daha dijital ortama aktarılmasının rahatlığını yaşayacaklardır.

İrsaliyenin kaybolma riski ortadan kalkacağı için, kaybolduğun da yapılacak işlemlerin maliyetlerin den kurtulacaksınız.

İrsaliye düzenleme ve iletme işlemler için ayırdığınız zamandan tasarruf sağlaya-bileceksiniz.

iseniz dijitale taşıdığınız faturalama süreçlerini elektronik irsaliye ile daha da rahat bir hale getirebilirsiniz. Kağıt, yazdırma, kargolama, arşivleme ve kaybolma durumunda yenisini gönderme gibi durumlar olmaz. Fatura ve irsaliyenizi elektronik ortamda hazırlayıp karşı tarafa iletebilirsiniz. Bu anlamda zaman ve maliyet olarak da sizin için olumlu etkileri olacaktır.

E-Yaz Yazılım ile elektronik irsaliye işlemleri

E-Yaz Yazılıma ait olan Kobi-ERP-Kerp ürünü ile elektronik irsaliye işlemlerinizi çok kolaylıkla ve  kısa zaman da güvenle yapabileceksiniz.